Medarbejdere Nyt fra ledelsen

Dialog med medarbejderne om den nye organisering på ingeniørområdet

Der indledes nu en proces, der inddrager medarbejderne på ingeniørområdet. Det betyder, at medarbejdere, der er berørte af forslaget, får mulighed for at indgå i dialog og bidrage med input og erfaringer. Det sker parallelt med høringsprocessen, der gik i gang 17. juni.

Illustration: Inddragelsesprocessen er bygget op omkring en række arbejdsgrupper, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der skabes de bedste rammer for at realisere visionerne bag den foreslåede nye organisering af ingeniørområdet. (Illustration: A
Illustration: Inddragelsesprocessen er bygget op omkring en række arbejdsgrupper, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der skabes de bedste rammer for at realisere visionerne bag den foreslåede nye organisering af ingeniørområdet. (Illustration: Astrid Reitzel, AU)

Dekanatet lægger vægt på en konstruktiv dialog, og at medarbejdere deltager aktivt i arbejdet omkring den nye organisering af ingeniørområdet. Det er medarbejderne, der har den største indsigt i dagligdagen, og de er derfor en vigtig del af udviklingen af de nye institutter.

”Det er vigtigt, at de medarbejdere, der kender hverdagen på ingeniørområdet, deltager aktivt i skabelsen af den nye organisering af ingeniørområdet og er med til at se muligheder og finde løsninger, inden de endelige beslutninger skal træffes. I inddragelsesprocessen vil medarbejderne få mulighed for at præge deres kommende arbejdsplads på en meget konkret måde,” siger dekan Eskild Holm Nielsen.

Inddragelsesprocessen er bygget op omkring en række arbejdsgrupper, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der skabes de bedste rammer for at realisere visionerne bag den foreslåede nye organisering af ingeniørområdet.

Arbejdsgrupperne er netop blevet bemandet via udpegning fra ledelse og LSU. Der vil være følgende arbejdsgrupper: 

  • Fire arbejdsgrupper for forskning, udvikling og erhvervssamarbejde (én for hvert fagområde)
  • Fire arbejdsgrupper for uddannelse (én for hvert fagområde)
  • En arbejdsgruppe for administrativ understøttelse
  • En arbejdsgruppe for fysiske faciliteter til uddannelse
  • For tværgående fælles anliggender etableres emnevise task forces, der i relevant omfang også kan indgå i dialog med arbejdsgrupperne.

(Se illustrationen 'Oversigt over arbejdsgrupper)

Hvis man ikke er blevet medlem af en arbejdsgruppe, men har gjort sig tanker om processen, har man stadig mulighed for at præge arbejdet. Man kan kontakte en kollega, der er medlem af en arbejdsgruppe, og dele sine tanker med vedkommende. Derudover vil der blive arrangeret medarbejdermøder i september, hvor arbejdsgrupperne præsenterer deres tanker og indgår i dialog med deres kolleger.

Arbejdsgruppernes opgave

Arbejdsgrupperne skal bidrage til at sikre, at visionerne i høringsforslaget til den foreslåede nye organisering bedst indfries. De har til opgave at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan rammerne, der er beskrevet i høringsmaterialet, kan fyldes ud. Arbejdsgruppernes anbefalinger bliver altså medtaget som et kvalificerende grundlag for implementeringen af de fire nye institutter, der iværksættes, når bestyrelsens endelige beslutning er kendt. De nye institutter træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Arbejdsgrupperne skal blandt andet beskæftige sig med:

  • Udvikling af projektpotentialet inden for forskning, udvikling og erhvervssamarbejde
  • Hvordan civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne kan styrke hinanden
  • Funktioner og kompetencer i nye institutsekretariater (herunder gælder ikke bemandingen af sekretariaterne)
  • Anvendelse af undervisningslokaler, undervisningslaboratorier og projektfaciliteter

Se arbejdsgruppernes sammensætning og læs mere om processen på hjemmesiden Proces for ny organisering af ingeniørområdet.

Læs også nyheden Høringsproces for ingeniørområdet skydes igang.