Medarbejdere Nyt fra ledelsen

Sommerhilsen fra dekanen

Dekan Eskild Holm Nielsen ønsker alle medarbejdere og studerende ved Tech en god sommer, og gør her status på sit første halve år som dekan, der har været præget af corona, arbejde på distancen og et forslag til ny organisering af ingeniørområdet. Der venter nu et spændende og begivenhedsrigt efterår på den anden side af ferien, som blandt andet står i strategiens tegn.

Dekan Eskild Holm Nielsen ønsker medarbejdere og studerende ved Tech en god sommer.  (Foto: Melissa Yildirim, AU)
Dekan Eskild Holm Nielsen ønsker medarbejdere og studerende ved Tech en god sommer. (Foto: Melissa Yildirim, AU)

Kære medarbejdere

Foråret 2020 vil vi sent glemme, og som tiltrådt dekan på et nyetableret fakultet, som vi har skulle skabe en skarp og stærk profil omkring, har det været besynderligt at skulle stå i spidsen for det på afstand. Nu er vi heldigvis tilbage på arbejdspladsen, og vi har igen gang i laboratorierne og forskningen, og det er jeg glad for. Desværre må vi vente lidt endnu med at få jer studerende ind i auditorierne, men der er lys forude.

Vi er kommet flyvende fra start på Tech, og corona har i den grad været medvirkende til, at alt det, der hedder ’plejer’, er vendt på hovedet. I har været ikke mindre end fremragende til at finde løsninger, så I har kunnet fortsætte jeres arbejde på distancen med alt fra hjemmeundervisning i kælderen eller på loftet via Zoom til kreative hjemmearbejdspladser i børneværelset, ved køkkenborde eller fra sofaen. Tak for den store indsats, I alle har vist, på trods af de udfordrende forhold.

Vi har i løbet af foråret arbejdet intenst på myndighedsområdet med at udarbejde handleplaner på og på en skærpet implementering af kvalitetsledelsessystemet. Vi er kommet rigtig godt i mål med de formelle rammer for kvalitetsledelsessystemet, og jeg vil gerne takke jer for den store indsats, I gør med at levere topprofessionel rådgivning på myndighedsområdet.

For kort siden har vi i dekanatet også kunne løfte sløret for vores tanker om den fremtidige organisering på ingeniørområdet, der er udmøntet i det forslag, der netop er sendt i høring ad formelle veje. Ud over høringen, er det vigtigt for mig at de medarbejdere, der er berørte af forslaget, har mulighed for at indgå i dialog og bidrage med input og erfaringer til at skabe det bedste set-up som muligt, og derfor vil vi også igangsætte en parallel inddragelsesproces efter sommerferien.

Udviklingen af en klar og tydelig strategi for vores nye fakultet står højt på prioriteringslisten, og til efteråret igangsættes en strategiproces, hvor vi i fællesskab vil omsætte AU’s overordnede strategi til praksis og give vores nye fakultet og institutterne på fakultetet en fælles retning. Med dannelsen af et nyt fakultet har vi fået en helt unik mulighed for at etablere en stærk fælles identitet, som gør, at vi kan stå stærkt og tydeligt udadtil.

Fakultetets institutter og enheder står allerede stærkt i bevidstheden hos forskere, studerende og det omkringliggende samfund, og det er på skuldrene af alt det, vi i allerede har opnået, vi skal skabe en stærk fælles identitet.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi som Tech-fakultetet på Aarhus Universitet kan være en nøglespiller, når det gælder om at skabe løsninger på de grønne omstillinger og at skabe grobund for entreprenørskab og innovation. Vi skal være fremadsynede og ikke kun finde løsninger på de problemer, vi har nu, men også kunne være visionære i forhold til at finde løsninger på det, vi endnu ikke kender.

Jeg glæder mig meget til at komme i gang med strategiprocessen, og sammen med jer få tegnet Tech endnu stærkere i fremtiden.

Med det vil jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Eskild Holm Nielsen
Dekan, Faculty of Technical Sciences