Stil op til AU-valget

Det er snart tid til at stille op som kandidat og stemme til universitetsvalget. I år skal der vælges medlemmer til studienævn, ph.d.-udvalg og studenterrepræsentanter til bestyrelsen. Studerende og ph.d.-studerende skal også vælges til Akademisk Råd, mens valg af VIP og TAP til Akademisk Råd udskydes til foråret 2021.

06.10.2020 | Christina Troelsen

Hvis du går i overvejelser om at stille op som kandidat til et af AU’s formelle organer, eller hvis du har en studerende, du gerne vil prikke på skulderen med en opfordring om at stille op, er det snart tid til at sætte handling bag tankerne.

Opstillingsperioden begynder den 19. oktober kl. 9.00 og slutter den 23. oktober kl. 12.00. Selve valget afholdes fra den 9. til den 12. november 2020.

Valg til studienævn, ph.d.-udvalg og bestyrelsen

Der skal i år vælges VIP og studerende til studienævnet (Board of Studies of Technical Sciences) og der skal ligeledes vælges VIP og studerende til ph.d.-udvalget (PhD Committee) på Graduate School of Technical Sciences. Studerende kan desuden stille op som kandidater til AU’s bestyrelse i år.

Ved tidligere valg har nogle råd og nævn været uden studenterrepræsentanter, fordi der ikke har være stillet kandidater op. Undervisere og vejledere opfordres derfor til at gøre de studerende opmærksomme på valget og på muligheden for at indsende opstillingslister i god tid, så der i den kommende valgperiode vil være fuld studenterrepræsentation i alle organer.

Valg til Akademisk Råd på Tech udskydes for VIP og TAP

På grund af omorganiseringen af ingeniørområdet er det ikke muligt at afholde valg for VIP og TAP til et nyt Akademisk Råd på Tech, og det er derfor kun studerende og ph.d.-studerende, , der kan stille op og stemme ved efterårets valg. Valget af VIP- og TAP-medlemmer på Tech udskydes ekstraordinært til foråret 2021.

VIP- og TAP-medlemmer til Akademisk Råd vælges normalt for en 4-årig periode, men på grund af fakultetsdelingen blev valget sidste år udskudt, og det siddende Akademisk Råd blev forlænget som fælles Akademisk Råd for Nat og Tech.

De nuværende VIP- og TAP-medlemmer af Akademisk Råd fra institutterne på Tech forlænges administrativt, indtil der kan afholdes valg.

Er du interesseret i at stille op?

Læs om hvordan du stiller op som kandidat i de mails, som bliver sendt til alle medarbejdere og studerende op til opstillingsperioden eller på hjemmesiden om valg på AU: au.dk/valg 

Her kan du også tjekke din stemmeret.

Medarbejdere