Fakultetssekretariatet på Technical Sciences

Fakultetssekretariatet udfører de strategiske analyser samt udviklings- og kvalitetsopgaver, som dekanen og prodekanerne har brug for i deres faglige og økonomiske ledelse af hovedområdet.

Sekretariatsleder

Mie Lundgaard

Chefrådgiver/sekretariatsleder

Pressekontakt, dekanen:

Mette Agerup

Kommunikationsrådgiver

Medarbejdere i fakultetssekretariatet


Særlige rådgivere for både Technical Sciences og Natural Sciences