Undervisning (efterår 2021)

Her på siden kan du finde information til undervisere på Natural Sciences og Technical Sciences om undervisning i efterårssemesteret 2021. Det drejer sig om retningslinjer vedr. COVID-19 og om inspiration til online undervisning.  

Aarhus Universitet er fuldt genåbnet, og alle medarbejdere og studerende har adgang til universitetet under forudsætning af, at retningslinjer for COVID-19-smitteforebyggelse overholdes.

Råd og retningslinjer vedr. COVID-19

Inspiration til din online undervisning

Inspiration til online undervisning

’Teaching Online’ er et online kursus på Brightspace, der giver konkrete eksempler på og guides til, hvordan undervisning og eksamen på Nat og Tech – herunder online selvstudie, dialog, feedback, forelæsninger, holdundervisning, vejledning m.m. – kan tilrettelægges ud fra de nuværende coronaforhold. Kurset er tilrettelagt som selvstudie, hvor man gennemgår materialer og aktiviteter efter behov.  

Sådan kommer du i gang:

  1. Log på Brightspace som du plejer
  2. Tilgå kursussiden via dette link
  3. "Enrol" i nederste venstre hjørne

På AU Educate kan du få inspiration til din online undervisning. Her kan du læse om motivation i online undervisning, og du kan finde forslag til konkrete online undervisningsaktiviteter og tekniske vejledninger til digitale værktøjer.

Workshops om online undervisning

Centre for Educational Development tilbyder workshops om online holdundervisning, online forelæsning og hybridundervisning.

Tilmelding til workshops.

Individuel rådgivning om online undervisning kan fås ved direkte kontakt til en medarbejder i centeret eller ved at skrive til ced@au.dk

Fire modeller for omlægning af undervisning

På denne side kan du finde information og vejledninger til, hvordan du som underviser kan omlægge den traditionelle tilstedeværelsesundervisning til andre læringsformater og undervisningsformer, der tilgodeser Uddannelses- og Forskningsministeriet skærpede retningslinjer. Du kan endvidere se inspiration til Nat- og Tech-undervisere.

Online studiestart

Der er mange faktorer, som har betydning for, om studerende kommer godt i gang med deres studier. Følelsen af at høre til på uddannelsen både fagligt og socialt er afgørende for, om de studerende fortsætter på deres uddannelse eller ej, og det kan være en særlig udfordring at sikre i en online kontekst.

På AU Educate kan du finde inspiration til at hjælpe dine studerende godt i gang med studiet.

Kontakt

Vedr. sidens indhold

Kontakt uddannelseschef Kim Kusk Mortensen på kkm@au.dk

Vedr. online undervisning

Individuel rådgivning om online undervisning kan fås ved direkte kontakt til en medarbejder i Centre for Educational Development eller ved at skrive til centeret på ced@au.dk