Ledelse og strategi

På denne side kan du se en oversigt over de nyheder, der kommunikeres fra ledelsen på Technical Sciences. Her vil du også løbende kunne finde information om strategi og særlige indsatser.

Ledelsen på Technical Sciences vil i løbet af 2020 i tæt samarbejde med institutterne udarbejde en ny strategi for fakultetet. Se det tidligere Science and Technology 's Strategiplan 2016-2020.


Nyt fra ledelsen på Technical Sciences

16.12.2020 |

Dekanen gør status på 2020

Dekan Eskild Holm Nielsen gør status på året, der er gået. 2020 har været et år, som har krævet forandringsparathed i ekstrem grad, men det er håndteret med stor professionalitet og kreativitet hos alle Techs medarbejdere. De kommende år byder på økonomiske udfordringer, der også kræver, at vi arbejder sammen og finder løsninger, så vi kan komme…

16.11.2020 |

Strategiproces for Tech skudt i gang

Faculty of Technical Sciences har snart et år på bagen, og efter en rundtur hos alle fakultetets institutter, har dekan Eskild Holm Nielsen sammen med dekanatet igangsat en strategiproces. Det vil foregå i en tresporet proces, hvor der blandt andet indgår fokusgrupper om de vigtigste strategisk prioriterede temaer.

11.11.2020 |

Nye ingeniørinstitutter: Nu er konstituerede ledere på plads

Når de fire nye ingeniørinstitutter åbner 1. januar 2021 bliver det med en overgangsledelse indtil ansættelsesprocessen for de nye institutledere er afsluttet. De konstituerede institutledere og viceinstitutledere er nu på plads og klartil at sikre, at de nye institutter kommer godt fra start.

09.10.2020 |

AU’s bestyrelse vedtager ny organisering af ingeniørområdet

På bestyrelsesmødet 8. oktober gav AU’s bestyrelse grønt lys til etableringen af fire nye ingeniørinstitutter på universitetet. Den nye organisering har til formål at samle fagmiljøerne på tværs af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab. De nye institutter åbnes 1. januar 2021.

28.08.2020 |

Dekanen besøger institutterne på Faculty of Technical Sciences

En besøgsrunde til alle Tech-fakultetets institutter og enheder for dekan Eskild Holm Nielsen er netop skudt i gang. Formålet er at hilse på medarbejderne og introducere den kommende strategiproces. Der vil her være rig mulighed for at deltage i dialogen og stille spørgsmål.

28.08.2020 |

Hilsen fra dekanen

Vi er nu kommet godt i gang efter ferien, desværre med en del hjemsendte medarbejdere i Aarhus, som nu heldigvis kan begynde at vende tilbage igen i denne uge. Covid-19 er her tydeligvis stadig og er et vilkår, vi må forberede os på at skulle leve med i en rum tid endnu. Det kræver noget af både den enkelte og af os alle i fællesskab at opretholde…

03.07.2020 |

Dialog med medarbejderne om den nye organisering på ingeniørområdet

Der indledes nu en proces, der inddrager medarbejderne på ingeniørområdet. Det betyder, at medarbejdere, der er berørte af forslaget, får mulighed for at indgå i dialog og bidrage med input og erfaringer. Det sker parallelt med høringsprocessen, der gik i gang 17. juni.

03.07.2020 |

Ny prodekan for forskning til Faculty of Technical Sciences

Professor Brian Vinter bliver ny prodekan for forskning fra d. 1. august. Han kommer fra en stilling ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Den nye prodekan medbringer en solid baggrund fra krydsfeltet mellem viden og industri, og en god sans for hvor den teknologiske udvikling fører hen.

25.06.2020 |

Sommerhilsen fra dekanen

Dekan Eskild Holm Nielsen ønsker alle medarbejdere og studerende ved Tech en god sommer, og gør her status på sit første halve år som dekan, der har været præget af corona, arbejde på distancen og et forslag til ny organisering af ingeniørområdet. Der venter nu et spændende og begivenhedsrigt efterår på den anden side af ferien, som blandt andet…

23.06.2020 |

Finn Borchsenius fortsætter som prodekan for uddannelse på Tech

Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius har siden 1. januar været prodekan for begge de nye fakulteter, men har besluttet at fortsætte som prodekan på Faculty of Technical Sciences fra 2021.

17.06.2020 |

Høringsproces for ingeniørområdet skydes i gang

Høringsforslaget for den foreslåede nye organisering af ingeniørområdet er nu sendt i høring. Høringsprocessen løber frem til 1. september, hvorefter høringssvarene vil indgå i beslutningsgrundlaget for den endelige beslutning. På samme tid vil der være en proces, der ved inddragelse af blandt andre medarbejderne på ingeniørområdet, skal…

09.06.2020 |

Ny organisering skal styrke ingeniørområdet på Aarhus Universitet

Dekanen på Faculty of Technical Sciences foreslår en organisering i fire nye institutter, der skal samle og styrke ingeniørområdet på AU omkring de centrale fagligheder og løfte det til det højeste internationale niveau. Hørings- og inddragelsesproces for den nye organisering begynder inden sommerferien.

14.05.2020 |

Nat og Tech gør klar til genåbningens fase 2

Nat og Tech står nu over for en yderligere begrænset åbning af universitetet. Det er meget positivt, at vi igen kan åbne for undervisning og fysiske eksaminer. Men det er på alle måder en meget begrænset åbning.

02.04.2020 |

Hilsen fra dekan Eskild Holm Nielsen til Tech-medarbejdere

Dekan Eskild Holm Nielsen sender en påskehilsen til medarbejderne på Faculty of Technical Sciences.

20.03.2020 |

Hilsen til Tech-medarbejdere fra dekan Eskild Holm Nielsen

Den særlige situation, som vi står i, har stillet krav til en meget hurtig omstilling fra jer alle for at imødegå en række udfordringer, som vi ikke kunne være forberedt på. Der skal lyde en stor tak til jer for at udvise velvilje, tålmodighed og gåpåmod i denne ret kaotiske tid.

Viser resultater 1 til 15 ud af 16

1 2 Næste