Organisation & administration

Faculty of Technical Sciences er Aarhus Universitets fakultet for de tekniske videnskaber og består af to stabsfunktioner, ni institutter, et institutlignende center og to nationale centre. Der er cirka 1.400 ansatte på fakultetet.

Ledelse

Den øverste leder på Technical Scienes er dekanen, som også er en del af universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Dekanen udgør sammen med fakultetets tre prodekaner fakultetets dekanat.

Fakultetsledelsen er fakultetets øverste ledelse, og består af dekanen, tre prodekaner, den administrative ledelse samt lederne af fakultetets ti største enheder, som repræsenterer:

 • Institut for Agroøkologi
 • Institut for Ecoscience
 • Institut for Fødevarer
 • Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab
 • Institut for Miljøvidenskab
 • Institut for Bio-og Kemiteknologi
 • Institut for Byggeri og Bygningsdesign
 • Institut for Elektro- og Computerteknologi
 • Institut for Mekanik og Produktion
 • Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
 • DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
 • DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Stabsfunktioner

Fakultetssekretariatet og Administrationscenter Nat-Tech understøtter ledelse, forskning og uddannelse på fakultetet med administrative og tekniske services.