130 deltagere debatterede udfordringer, muligheder og visioner for tværfaglig forskning på årsmødet i START

Over to dage samledes forskere, ph.d.-studerende og fundraisere for at diskutere, hvordan en tværfaglig tilgang til forskning i landbrugs- og fødevaresektoren kan sparke gang i den grønne omstilling.

130 deltagere var samlet til det andet årsmøde i START.

Der var både paneldebatter, oplæg og forskellige netværksaktiviteter på programmet til STARTs andet årsmøde, som blev afholdt på Copenhagen Business School den 19. - 20. marts.

De 130 deltagere mødtes på tværs af universiteter og fakulteter for at blive klogere på mulighederne for at lave tværfaglige forskningsprojekter inden for landbrugs- og fødevareområdet, hvor både naturfaglige og samfundsfaglige perspektiver inddrages.

Åbningsdebat, fundraisingmuligheder og netværk

Kort efter at dørene blev slået op, bød Hanne Harmsen, START Chair og prodekan for grøn omstilling på CBS, deltagerne velkommen i Ovnhallens glassal. Herefter fulgte en paneldebat om de centrale dynamikker, der ses i den igangværende omstilling af langbrugs- og fødevaresektoren.

Om eftermiddagen kunne deltagerne blive klogere på finansieringsmulighederne for forskningsprojekter inden for landbrugs- og fødevareområdet gennem oplæg fra Lina Christensen fra Central Denmark EU Office, Daniel Enslev fra Greater Copenhagen EU-Office, Luis Sanches Alvarez fra DG AGRI Research & Innovation og Thorbjørn Moth Gilberg fra Innovation Fund Denmark.

Konferencens første dag sluttede af med en reception, hvor deltagerne fik tid til at netværke, inden de mødtes til fælles middag.

Fordybelse i tre vigtige emner og Hub-tid

På andendagen startede deltagerne ud med at dykke ned i et af de tre emner: Landuse, Living Lab as method eller Tax regulation and consumption patterns.

Se det fulde program for årsmødet og download præsentationerne om de tre emner her.

Efter frokostpausen gik årsmødets sidste timer med møder i de forskellige START Hubs. START har i alt ti Hubs, man kan være en del af, og på dagen fik medlemmerne af de forskellige Hubs mulighed for at foreslå fremtidige Hub-aktiviteter og diskutere, i hvilke forskningsmæssige retninger deres Hubs skal gå.

Du kan læse mere om START og registrere dig som medlem her.

Få en fornemmelse af stemningen på årsmødet i videoen her