Årsmøde i START og møde med Europa-Kommissionen om Horizon Europe

START - Centre for Sustainable Agrifood Systems – har bidraget med konkrete input til Horizons evaluering, da medlemmer af START styregruppen og forskere fra Danmarks otte universiteter var i Bruxelles for at mødes med repræsentanter fra Europa-Kommissionen.

Med henblik på at bidrage med konkrete input til Horizons evaluering var medlemmer af START styregruppen og forskere fra Danmarks otte universiteter i Bruxelles for at mødes med repræsentanter fra Europa-Kommissionen. Foto: AU Foto
Med henblik på at bidrage med konkrete input til Horizons evaluering var medlemmer af START styregruppen og forskere fra Danmarks otte universiteter i Bruxelles for at mødes med repræsentanter fra Europa-Kommissionen. Foto: AU Foto

Horizon Europe er i 2023 under evaluering og denne evaluering er samtidig de første spadestik til både sidste del af programmet (2025-27) samt Horizon Europes efterfølger. Med henblik på at bidrage med konkrete input til Horizons evaluering var medlemmer af START styregruppen og forskere fra Danmarks otte universiteter i Bruxelles for at mødes med repræsentanter fra Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen arbejder for at få Horizon Europe til at bidrage så effektivt som muligt til EU Green Deal. Mål som skal sikre, at EU er klimaneutral i 2050. Landbrugs-fødevaresektoren er ansvarlig for op til en tredjedel af alle udledninger og samtidig en af de sektorer som omstiller sig langsomst, og derfor bliver STARTs bidrag fulgt med stor interesse fra Europa-Kommissionen.  

Skal skabe langsigtede løsninger på fødevare- og landbrugsområdet

START - Centre for Sustainable Agrifood Systems - er et tværfagligt samarbejde mellem danske forskere fra alle otte universiteter i Danmark, som er Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitet i København, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Aarhus Universitet. 

START er allerede nået langt siden styregruppens sidste besøg i Bruxelles i 2022, hvor START fik cementeret sin relevans for Europa-Kommissionen i forbindelse med Horizon Europe. Målet er, at landets forskere sammen med internationale partnere, har fokus på at skabe langsigtede og bæredygtige løsninger på fødevare- og landbrugsområdet.

"Klimaneutralitet kan kun sikres, hvis alle sektorer bidrager. Landbrugssektoren er stor og vigtig i Danmark, og derfor har universiteterne også et særligt ansvar for at understøtte den grønne omstilling og gå forrest med den nyeste forskning, der kan bidrage til innovation og løsninger i forhold til de udfordringer, vi står overfor på fødevareområdet i dag", siger Eskild Holm Nielsen, der er medlem af START styregruppen og dekan på Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet.

Årsmøde i START

Udover mødet med Europa-Kommissionen har START netop holdt årsmøde. Temaet på årsmødet var "Forskningsimpact gennem interdisciplinært samarbejde". På årsmødet blev der afviklet en særlig "masterclass" i samarbejde med Wageningen University and Research med titlen “How to improve your impact and establish European collaboration and to how get success in the Horizon Europe programs”. 

Masterclassen og trænings-sessionen demonstrerede hvordan interdisciplinaritet øger værdiskabelse og impact af forskningsansøgninger og forskning generelt på tværs af de faglige discipliner. Masterclassen var faciliteret af erfarne forskere fra WUR i samarbejde med START HUB koordinatorerne fra de danske universiteter.

Samtidig arbejder START løbende på at optimere samarbejdet om etableringen af HUBs på tværs af universiteterne. Ambitionen er, at START konsoliderer sig som platform for samarbejde på tværs af discipliner, samt at understøtte forskernes arbejde med danske og europæiske ansøgninger. 

Læs mere om HUBS her 

Læs også mere om START her