Begejstringen er i det tværfaglige og uforudsigelige

Michelle Williams har fungeret som institutleder for Institut for Fødevarer siden 2011. Hun fortsætter med den rolle efter at være blevet tilbudt forlængelse i op til ni år endnu, og skønt de efterhånden 11 år på posten, oplever hun at rollen og instituttet bliver ved at kunne udfordre, skubbe og ikke mindst begejstre.

Michelle Williams har siden 2011 opnået store resultater sammen med kollegerne på Institut for Fødevareforskning. Den indsats kan nu fortsætte efter den populære institutleder har forlænget sin kontrakt som leder for FOOD. (AU Foto)

I virkeligheden var hun i fuld gang med at etablere sig i fødelandet, New Zealand, med et godt arbejde og et nybygget hus efter bl.a. at have gennemført et seks års forskningsophold på Aarhus Universitet. Nu var det planen, at Michelle Williams ville skabe det liv, hun havde tænkt sig.

Men sådan gik det ikke. Ikke i New Zealand i hvert fald. I 2008 blev New Zealand planerne sat på stand by, og turen gik nu tilbage til Aarhus, hvor opholdet endte med et jobtilbud om at være institutleder for det nyetablerede fødevareinstitut. Da Michelle Williams satte sig i institutlederstolen i 2011 var den primære opgave, som daværende dekan Brian Bech Nielsen bad hende løse, at stå i spidsen for samlingen af to institutter som led i den store fusionsproces, der blev gennemfært på det tidspunkt.

”De sidste ti år har sat deres tydelige præg på fødevareforskningen på AU. Vi er sammen lykkedes med en lang opgaver, der ud over at samle to institutter til ét fælles i en solid organisation også har etableret sig geografisk på en samlet lokalitet i 2019, da vi åbnede for de nye bygninger i Agro Food Park i Skejby. Jeg er dybt stolt over instituttets ageren, og det er et privilegium at lede Institut for Fødevarer. Jeg er meget glad for min beslutning for over 15 år siden om at komme tilbage til Danmark. Det er med stor glæde, jeg fortsætter i stillingen, og jeg vil gerne takke for tilliden fra ledelsen på AU,” siger Michelle Williams.

Den nye ansættelse starter formelt d. 1 juni 2022, og dekan Eskild Holm Nielsen ser frem til det fortsatte gode samarbejde:

”Jeg glæder mig over, at Michelle fortsætter som institutleder for Institut for Fødevarer. Michelle har om nogen stået i spidsen for at skabe forandring og fremdrift for instituttet, og hun har med sin visionære ledelsesstil været med til at gøre FOOD til et internationalt ledende institut. Jeg ser derfor meget frem til et fortsat godt samarbejde og udvikling af instituttet i fremtiden”, siger Eskild Holm Nielsen.

Fra jord til bord – and way beyond!
 

Forskningen og implikationerne har rykket sig meget i forhold til for ti år siden. I dag er verden midt i klimaforandringernes betydning for fødevareproduktion, hvilket giver forskningen et nyt og internationalt islæt. Forbrugerne mærker hvordan priserne stiger i supermarkederne og samtidig er forsyningssikkerhed og forbrugeradfærd begyndt at få mere og mere betydning. Derfor er fokus i moderne forskning også langt ud over det gammelkendte slogan om ”fra jord til bord”, forklarer institutlederen:

”Fokus for instituttet er nu rettet mod den grønne omstilling og en bæredygtig fødevareproduktion i den bredeste forstand. Mad definerer os på mange måder, og har kognitive betydninger for os som individer – tænk på den menneskelige tilknytning, der kan være til en specifik ret for eksempel. Mad er mange ting for mange mennesker, og diversiteten i bl.a. madvaner, kulturel kontekst, produktionsvilkår betyder, at der er mere på spil end blot fremstilling og ernæring i det moderne fødevaresystem,” siger Michelle, og fortsætter:

”Det er også derfor, dette institut er så inspirerende at være en del af. Fødevareforskning er multidisciplinær med et dynamisk og internationalt forskningsmiljø, hvor der hersker en fælles faglig begejstring og en dyb forståelse af, hvor vigtigt det er, at vi finder nye måder at fremtidssikre fødevaresystemerne på. Jeg ser frem til at tage hul på de mange nye og vigtige opgaver sammen med kolleger, partnere og brancherne i de kommende år,” slutter Michelle Williams.