Dekanen gør status på 2020

Dekan Eskild Holm Nielsen gør status på året, der er gået. 2020 har været et år, som har krævet forandringsparathed i ekstrem grad, men det er håndteret med stor professionalitet og kreativitet hos alle Techs medarbejdere. De kommende år byder på økonomiske udfordringer, der også kræver, at vi arbejder sammen og finder løsninger, så vi kan komme stærkt ud på den anden side.

Link til foto

Kære medarbejdere

Techs første år som nyt fakultet er på ingen måde gået som vi havde forestillet os det. I 2020 er mange ting i den verden, vi kender, vendt på hovedet. Og uanset om I har haft kontakt til myndigheder, skulle gennemføre undervisning eller har bedrevet forskning i laboratorier så har alle aktiviteter været ramt af restriktioner. Og I har hele tiden måttet finde nye løsninger og skabe nye veje i det ukendte land, coronapandemien på mange måder repræsenterer.  

I har været fantastiske til at gribe og omfavne de udfordringer og muligheder, dette år har budt os, og med ukuelig arbejdsomhed, gåpåmod og fokus på at finde løsninger frem for at give op, har I formået at nå i mål med langt de fleste af opgaverne på trods af de svære odds. Det gælder f.eks. online undervisning, omlægning af eksamener, udbredt brug af online møder, indretning af hjemmekontorer, mødeafholdelse med afstand og afspritning, udvikling af nye fjern- og onlinekoncepter og meget andet. Tusind tak for jeres innovative og positive tilgang! 

Vores økonomi er udfordret

Desværre stopper udfordringerne ikke med årsskiftet. Selvom der er en vaccine på vej, vil coronaen også præge 2021, men jeg er sikker, på at vi nok skal løse de benspænd, det kommer til at give, på bedste vis.

Derudover står vi overfor en markant økonomisk udfordring på fakultetet – særligt budgetårene 2022-24. De økonomiske udfordringer kræver, at vi arbejder sammen og finder løsninger. Vi skal skabe langtidsholdbare løsninger, så vi fortsat har en konkurrencedygtig organisation med en sund økonomi. Den økonomiske udfordring skyldes blandt andet de mangeårige politiske besparelser på myndighedsrådgivningen på 2 % om året, at uddannelsesindtægter kommer med forsinkelse samt at ingeniørområdet modtager relativt få basismidler. Nogle af udfordringerne vil vi forsøge at håndtere via universitetsledelsen, mens andre skal løses internt på Tech og på de enkelte institutter.

Strategien skal udfoldes

Vi har i fakultetsledelsen siden sommerferien været i gang med at udvikle Techs strategiproces, der har til formål at give os alle på Tech en fælles retning og identitet.

Der er nedsat fire fokusgrupper med medarbejderrepræsentanter som frem mod jul har arbejdet med temaerne Identitet og Profilering, Grøn Omstilling, Entreprenørskab og Digitalisering. Jeg glæder mig til, at vi skal arbejde videre med de gode input og idéer fra fokusgrupperne, som jeg forventer kan være med til at skabe stærke og tillidsfulde samarbejder mellem fakultetets enheder, der kan resultere i mærkbare resultater, til gavn for det omgivende samfund. 

Vi samarbejder om løsninger

Vi er et fakultet med stærkt fokus på uddannelse, rådgivning og forskning af meget høj kvalitet, der i høj grad skaber løsninger på samfundsrelevante udfordringer. Jeg møder alt fra udvikling af bæredygtig gin, droner der skal bidrage til nedbringelse af CO2-udledning til nye plantebaserede koncepter, bæredygtige tekstiler og mange andre utrolig spændende projekter. Disse innovative løsninger vidner om den store idérigdom og det omfangsrige samarbejde på tværs af forskningsområder og fag, som vi på Tech repræsenterer. Den interdisciplinære tilgang er vejen frem, når vi vil finde nye løsninger. 

Vores myndighedsrådgivning er af høj kvalitet til glæde for både universitet og aftagere af rådgivningen. Efter tre års ihærdig indsats har vi fået dokumentation for vores høje kvalitet gennem certificeringen efter den anerkendte internationale ISO 9001-standard - som det første universitet i Danmark. Det kan vi godt være stolte af!

Når vi om kort tid træder ind i det nye år, kan vi byde velkommen til de fire nye ingeniørinstitutter, som 1. januar 2021 ser dagens lys. Det har været en intens og udfordrende proces, der har ledt os hertil, og jeg har stor forståelse for, at det for mange af jer implicerede, har været en krævende tid. Jeg tror på, at denne proces og de nye institutter vil bringe universitetets allerede stærke ingeniørområde op i den bedste internationale klasse. Der har været stor opbakning til processen og rigtig mange har spillet aktivt ind, og jeg håber, at I vil bidrage til at en videre udvikling af området til gavn for forskning, undervisning, udvikling og myndighedsbetjening.

Der skal lyde en stor tak til administrationscenteret for den store indsats, der er blevet ydet på ingeniørområdet. Samarbejdet med fællesadministrationen såvel som med vores gode venner på Nat er utrolig vigtigt og noget, vi fortsat skal have fokus på.

Til slut vil jeg sige jer alle en stor tak for jeres bidrag til at vi er lykkedes med at drive et velfungerende nyt fakultet i en udfordrende periode. Vi får brug for at stå sammen om de udfordringer der venter os i den kommende tid, så Tech også fremover kan bidrage med samfundsrelevante løsninger, myndighedsrådgivning og at uddanne dygtige dimittender.

Tak for samarbejdet til alle, jeg ønsker jer og jeres nærmeste en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Eskild Holm Nielsen, dekan