Dekanens sommerhilsen 2021

Det foregående semester har været præget af en hverdag med coronarestriktioner, men heldigvis også en langsom og sikker tilbagevenden til noget der ligner en normal hverdag igen. Det sidste halve års tid har også været præget af en svær besparelsesproces samtidig med, at Technical Sciences stadig er ved at etablere sig som nyt fakultet. Sommerferien er lige rundt om hjørnet - og den er i den grad velfortjent!

Åbner i større version
Dekanen ønsker alle en rigtig god, velfortjent og solrig sommer og ferie. Foto: Melissa B. K. Yildirim

Kære medarbejdere  

Det er tid til at gøre status på en tid som på mange måder har været ekstraordinær og præget af store forandringer og rammebetingelser, som har testet vores omstillingsparathed til det yderste.   

Jeg ved, at nedlukning og hjemsendelse har trukket store veksler hos jer, og jeg vil gerne benytte denne anledning til at anerkende, at det har været en udfordret tid. Jeg vil også gerne udtrykke min glæde og respekt for jeres store kreativitet, fleksibilitet og engagement i at opretholde forskning, innovation og uddannelse og administrative opgaver på et højt niveau. Det er imponerende, hvad vi har opnået og været igennem det seneste år. Heldigvis går vi mod lysere tider, samfundet og universitetet åbner op igen, og vi begynder at fornemme glæden ved igen at kunne omgås ude i den virkelige verden igen!  

Det er kun få dage siden der blev sat punktum i en svær, men nødvendig besparelsesproces, der desværre berører cirka 80 stillinger på fakultetet. Det har været en hård tid for mange, og vi skal give plads til at vi kan lande igen og begynde at se fremad. Vores omverden stiller høje krav til os, og vi kan nu have fokus på, hvordan vi sammen kan skabe optimale rammer for vores studerende, vækst i vores hjemtag af funding, og innovative løsninger til den grønne omstilling af vores samfund. 

1. januar i år sagde vi goddag til de fire nye ingeniørinstitutter, og 1. marts kunne vi sige velkommen til de fire nye institutledere. Institutterne er således nu godt i gang med at finde deres form. Jeg vil gerne sige tak til de medarbejdere, der har trådt til som konstituerede institutledere og sekretariatsledere, I har sammen med de dedikerede sekretariatsmedarbejdere og institutledelser spillet en nøglerolle i arbejdet med at få de fire institutter godt på fode. Der skal også lyde en stor tak til alle medarbejderne på fire institutter, som under svære betingelser har skullet opbygge nye relationer og samarbejdsflader. Jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt, og at vi med mere normale rammebetingelser kan lære hinanden endnu bedre at kende.  

I maj var vi på Tech værter for konferencen Forskningen og den grønne omstilling - fødevarer, landbrug, biodiversitet og miljø, i samarbejde med Karin Gaardsted (MF, S) og Per Larsen (MF, K). Konferencen satte fokus på det vigtige og værdifulde arbejde, der bliver udført inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening her på fakultetet. Der blev sat en tyk streg under hvor vigtig myndighedsrådgivningen er for den grønne omstilling af vores samfund, og at de massive besparelser på området udhuler forskningen. Jeg håber, at vores vedvarende opråb gør en forskel, når der skal tages politisk stilling til omprioriteringsbidraget. 

I maj?var fakultetsledelsen også samlet til et strategiseminar, hvor?Tech-strategiens?ambition og pejlemærker?blev drøftet.?Det er nu?tid til at trykteste ambitionen og pejlemærkerne og omsætte?den strategiske?retning til konkrete handlinger og aktiviteter på institutterne. Institutterne står meget forskellige steder i forhold til de lokale strategiprocesser, og der vil derfor blive iværksat et selvvurderingsforløb i efteråret, hvor hvert institut?skal forholde sig til henholdsvis?Techs?strategi og AU’s?handleplan?og?aktiviteter for 2022, med afsæt i alt det, som allerede foregår på institutterne. På den måde?ønsker vi?at flette det eksisterende sammen med den fælles nye retning for fakultetet.?FSU og Akademisk Råd vil også blive hørt?om?implementeringen af strategien. I januar 2022 forventer vi så at kunne kickstarte Techs strategi 2022-2025?med et fælles?seminar på tværs af fakultetet.?? 

I løbet af første halvår af 2021 har jeg været vidne til at I, medarbejderne på Tech, har begået en masse fremragende forskning, modtaget et væld af flotte priser, indhentet tæt på 700 millioner kr. i bevillinger, skabt de rette rammer for at det hele kan fungere og vist at samarbejde er vejen frem. I kan godt være stolte af jer selv og de resultater, I har frembragt i fællesskab – på trods af udfordrende rammebetingelser!

I den kommende tid skal vi se på, hvordan vi kan implementere den politiske beslutning om “Tættere på - flere uddannelser og stærkere lokalsamfund”. Det bliver udfordrende og spændende, og illustrerer, at vi på Tech til stadighed har en stor politisk bevågenhed og en stærk rolle at spille i samfundet omkring os.  Det stiller krav til os – og det understreger vigtigheden af vores evne til at samarbejde, både internt og med eksterne parter.  

Jeg glæder mig desuden til at møde jer igen i løbet af efteråret, hvor jeg og dekanatet kommer rundt på alle vores lokaliteter.  

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god, velfortjent og solrig sommer og ferie!  

Med venlig hilsen 

Eskild Holm Nielsen 
Dekan, Faculty of Technical Sciences