Dekanens sommerhilsen 2023

Dekanen på Faculty of Technical Sciences, Eskild Holm Nielsen, benytter i sin sommerhilsen lejligheden til at gøre status på det første halvår af 2023.

Tech-dekan Eskild Holm Nielsen giver en status på første halvår af 2023.
Tech-dekan Eskild Holm Nielsen giver en status på første halvår af 2023.

Sommerferien står for døren og forude venter nogle velfortjente ferieuger. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at gøre status på det første halvår af 2023 på Tech og samtidig sende en stor tak til alle jer medarbejdere, som på hver jeres måde bidrager til at vores fakultet er et fantastisk sted at tage en uddannelse, et inspirerende sted at forske og udøve myndighedsrådgivning, til gavn for samfundet omkring os.

Tech bidrager i høj grad til, at Aarhus Universitet er i den absolutte elite blandt europæiske universiteter, når det kommer til hjemtag fra Horizon Europe. Techs succes i Horizon Europe understreger vores målrettede arbejde for den missionsdrevne tilgang til forskning og vores stærke profil inden for den grønne omstilling. Tech har i skrivende stund 71 bevillinger til en værdi af 311 mio. kr., og fakultetet er koordinator på 14 af projekterne til en samlet værdi på 114 mio. kr. Det er en utrolig flot bedrift, og det er imponerende, hvad vi i fællesskab kan opnå. Jeg glæder mig som dekan over, at vi på Tech er et stærkt og samarbejdende fakultet, der har fokus på outreach og på at skabe impact gennem vores uddannelser og forskning i forhold til erhvervsliv, myndigheder og det omgivende samfund.

Udviklingen af campus på AU Viborg er godt i gang. I starten af juni lå de endelige kursusbeskrivelser og studieordninger for AU Viborgs nye uddannelser klar, og jeg ser frem til, at vi allerede i sommeren 2024 kan tage imod studerende på veterinærmedicin, dyrevidenskab samt plante- og fødevarevidenskab. Mens uddannelserne tager endeligt form, er arbejdet med at sikre optimale rammer for de studerende, i forhold til både bolig, transport og studiemiljø på campus, også i fuld gang. Det er imponerende at se det store engagement i projektet, som bliver udvist i alle grene af organisationen. Det er dejligt at opleve, og jeg glæder mig personligt til at tage imod de første studerende, som starter i Foulum i 2024. Følg med i udviklingen af AU Viborg HER.

Vi fortsætter vores satsning på ingeniørområdet og konsolidering af institutterne. Det er en proces, der tager tid, men som er vigtig for at kunne skabe et solidt fundament, der kan være med til at understøtte vores fælles retning og ambition om at skabe grøn og samfundsmæssig impact gennem uddannelse og forskning. I resten af 2023 fortsætter vi arbejdet med at tiltrække nye studerende til vores ingeniørinstitutter, og vi forventer at nå vores loft jf. udflytningsaftalen i 2024, hvilket gør det endnu mere vigtigt med en målrettet indsats for at mindske frafald og dimittendledighed i det kommende år.

På myndighedsområdet forventer vi, at Techs kvalitetsledelsessystem opnår recertificering til september. En ekstern auditor gennemførte en grundig audit i juni, og det var en stor succes. Der var ros fra auditor for, at systemet lever i organisationen, og at det igangværende servicetjek af myndighedsområdet styrker systemet. Finansieringen af området har i mange år lidt under det 2-procents omprioriteringsbidrag, som udhuler vores rammekontrakter. I 2022 holdt vi skindet på næsen ved ekstraordinær kompensation, og i 2023 kan vi glæde os over, at et stort tilskud fra Forskningsreserven mere end kompenserer for årets omprioriteringsbidrag. Vi fortsætter kampen for at afskaffe omprioriteringsbidraget og for genopretning af forskningsbasen, og det vil være blandt vores vigtigste målsætninger på Tech.

I denne uge kom så den længe annoncerede uddannelsesreform. Vi kender endnu ikke den endelige plan for den konkrete udmøntning af reformen, men det står helt klart, at der vil blive iværksat en stor ændring af vores sektor. Universitetsledelsen kommentar på aftalen kan læses her. Uanset planen for udmøntningen må vi forvente at bruge en del ressourcer på implementeringen – særligt for de mere erhvervsrettede kandidatuddannelser.

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer medarbejdere, som har bidraget til at fremhæve Tech i den offentlige debat, herunder bl.a. på årets Folkemøde på Bornholm.  Jeg bliver som dekan stolt, når jeg ser, hvordan alle løfter i flok, når det gælder, og jeg glæder mig over det store engagement, der bliver udvist på tværs af hele vores fakultet.

Jeg glæder mig til at se jer til Summer Hangout den 18. august. Vi har allerede flere tilmeldinger end sidste år, og det er stadig muligt at tilmelde sig her.

Med disse ord vil jeg ønske alle medarbejdere på Tech en rigtig god og velfortjent ferie!

Eskild Holm Nielsen

Dekan, Faculty of Technical Sciences