Der lukkes for optag af studerende på Jordbrug, Natur og Miljø

På baggrund af dagens udmelding om reduktion af uddannelser på AU kan Tech oplyse, at fakultetet som indspil til AU´s institutionsplanen har foreslået, at der på sigt vil blive lukket for optag af studerende på Jordbrug, Natur og Miljø (Agro Environmental Management).

Foto: AU Foto

Dette skyldes primært at uddannelsen i den nye ledighedsbaserede dimensionering er udtaget til et maksimalt optag på 6 studerende om året, hvilket vi anser som værende for lidt til at opretholde en hel kandidatuddannelse. Lukning kommer ikke til at berøre nuværende studerende.

De centrale faglige elementer på uddannelsen vil Tech søge at videreføre indenfor rammerne af Agrobiologi, som flyttes til Campus Foulum indenfor en forventelig tidshorisont på 4-6 år. Målet er, at skabe et stærkt, moderne uddannelsescampus i Foulum, som udover Agrobiologi også skal omfatte veterinærmedicin og Animal Science med et forventet samlet optag på 150 studerende om året.

Læs mere om AU´s institutionsplan og reduktioner her