Et veloverstået u-days med fine besøgstal på Tech

Mere end 1700 unge var forbi for at høre om Techs uddannelser, da u-days – Danmarks største åbent hus for videregående uddannelser – løb af stablen sidst i februar. Hos Vejledning og Studieinformation er de tilfredse med et veloverstået arrangement med masser af gode snakke med kommende studerende.

Foto: Lars Kruse
Foto: Lars Kruse
Foto: Lars Kruse

For 19. år i træk inviterede uddannelsesinstitutionerne i Aarhus den 23., 24.  og 25. februar uddannelsessøgende unge indenfor til u-days. Fra Tech var oplagte studerende, undervisere og studievejledere på plads på både Navitas og i vandrehallen ved Matematisk Kantine for at tage imod de unge og svare på deres mange spørgsmål.

”U-days er altid et af de sjoveste arrangementer at lave. De studerende, vi har med, elsker at fortælle om deres uddannelser, og det samme gør underviserne. De unge mennesker, der kommer på besøg, er enormt nysgerrige, og der er altid god stemning og masser af gode snakke,” siger Anne-Mette Mikkelsen, der er Vejledning og Studieinformations projektleder på u-days for Tech. Hun fortsætter:

”U-days har den styrke, at der i løbet af tre dage er åbent hus på uddannelsesinstitutioner over hele byen. Det betyder, at det kan betale sig at komme forbi, selvom man måske kommer langvejs fra, for der er rigtig gode muligheder for at besøge flere forskellige uddannelser og på den måde blive klogere på, hvilket studie, der er det rigtige.

Afklaring, afsøgning og et stigende fokus på karriere
Årets u-days var velbesøgt med over 1700 uddannelsessøgende unge, der kom forbi for at høre om primært ingeniøruddannelserne, men også vores uddannelse i Agrobiologi. Det foregik på bemandede stande, gennem oplæg om uddannelserne og i et fælles program på tværs af uddannelsesretninger. I år gik især et tema igen i de mange gode snakke:

”Vi kan se, at de unge har et stigende fokus på karriere og på det liv, der kommer efter uddannelsen. Derudover var de unge mennesker mange forskellige steder i processen hen imod et uddannelsesvalg. Nogle var meget afklarede, og nogle afsøgte flere muligheder, og det er netop den spændvidde, et arrangement som u-days kan rumme, siger Anne-Mette Mikkelsen.

Dermed er u-days heller ikke et salgsarrangement for de enkelte uddannelser:

”Det overordnede formål med u-days og vores vejledning generelt er, at de potentielle studerende bliver klædt på til at træffe et reflekteret valg. Derfor har vi også fokus på, at mødet med de unge er en forventningsafstemning, hvor vi forsøger at give et realistisk billede af, hvad det vil sige at være studerende på Aarhus Universitet og på de enkelte uddannelser,” siger Catalina Kjær, der er afdelingsleder for Vejledning og Studieinformation på Nat og Tech.

Vejledning og Studieinformation vil i den kommende tid samle op og evaluere på erfaringerne fra årets u-days. Har du lyst til at se et par af de onlineoplæg, der også var en del af programmet, er de lagt online under de enkelte uddannelser på bachelor.au.dk.