Europæiske myndighedsrådgivere mødtes for at snakke armslængde, transparens, konsistens og uafhængighed

Sammen med fem andre europæiske rådgivningsinstitutioner var Tech i slutningen af november vært ved et internationalt kursus om forskningsbaseret myndighedsrådgivning og en workshop om samskabelse i myndighedsbesvarelserne. Arrangementerne foregik i regi af The Ghent Group, et netværk for europæiske myndighedsrådgivere inden for landbrug og miljø startet af AU.

Der var deltagere fra ni lande og mere end ti forskningsinstitutioner, da The Ghent Group i slutningen af november havde inviteret til kursus og workshop i den belgiske by Gent. Tech og fem andre europæiske rådgivningsorganisationer var vært ved de to arrangementer, der var konkrete manifestationer af det netværk, der blev startet af AU i 2021 som opfølgning på en vellykket DCA/DCE-konference med over 200 europæiske myndighedsrådgivere.

Arrangementerne, der samlet set løb over tre dage, havde dels til formål at styrke samarbejdet mellem deltagerorganisationerne og dels at fremme en ensartet europæisk forståelse af armslængde, transparens, konsistens og uafhængighed i myndighedsrådgivning. Fra Aarhus Universitet deltog blandet andre Søren Ugilt Larsen, der siden august har været ansat som seniorrådgiver på Institut for Agroøkologi.

”Noget af det, jeg tager med mig fra kurset, er de mange forskellige eksempler på, hvordan man arbejder med myndighedsbetjening i Danmark og andre steder i Europa. Som nyansat på AU har jeg også fået meget ud af netværksdelen, for det er altid lettere at tage fat i folk, man allerede har mødt, hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt” siger han og fortsætter:

”Workshoppen havde meget fokus på, hvordan man får de forskellige interessenter i myndighedsrådgivningen til at arbejde sammen og skabe noget brugbart sammen. Det var spændende at blive klogere på, hvordan man kan facilitere sådan en proces i samarbejde med myndigheder og erhvervsinteressenter, uden at man går på kompromis med armslængdeprincippet.”

Se programmet for henholdsvis kurset og workshoppen >>

Om The Ghent Group

The Ghent Group er et uformelt netværk af europæiske institutter og enkeltpersoner, der arbejder med forskningsbaseret rådgivning på landbrugs- og miljøområdet. Gruppen er startet af AU, CREA (Italien), LUKE (Finland), ILVO (Belgien), INRAE (Frankrig) og WUR (Holland)og har til formål at dele best practice, læring og undervisning.

Læs mere om The Ghent Group >>