Målrettede energitiltag har positiv effekt på Tech

En målrettet indsats for at nedbringe udgifterne til el og varme på AU har mødt stor opbakning på universitetet og på Tech, hvor de nødvendige energitiltag allerede har haft en positiv effekt.

I september søsatte AU den interne kampagne ’Kilowhat can you do?’ med en række tværgående indsatser og gode råd til, hvad man som medarbejder på universitetet kan gøre for at bruge energi med omtanke og spare på strømmen i hverdagen.

Alene i oktober har det betydet, at energiforbruget på AU samlet set er reduceret med 48% på varme og 20% på el sammenlignet med samme måned sidste år. På Tech har medarbejderne taget de gode råd til sig for at spare på energien, hvilket har haft en positiv effekt på energiforbruget:

"Vores institutter og centre har virkelig bidraget med en stor indsats for at sikre energibesparelser i hverdagen, og det ser vi nu resultaterne af. Der skal derfor lyde en stor tak til både medarbejdere, bygningsafdelingen og til fakultetsledelsen for at bakke op og bidrage til, at vi i fællesskab kan finde de nødvendige besparelser", siger Eskild Holm Nielsen, der er dekan på Tech.

"Sluk lyset" - det gør en forskel

Nogle af de tiltag, som medarbejderne på AU har oplevet, er blandt andet, at ventilation og laboratorieudstyr sættes på pause om natten og i ydertimerne, at de sensorstyrede lys i bygningerne slukker hurtigere, samt at bygningerne kun varmes op til 19 grader. En af de afgørende indsatser på Tech har samtidig været opfordringen til medarbejderne om at tænke over egen adfærd i hverdagen:

”Der er tale om en reel adfærdsregulering for os alle sammen. Det handler om alt lige fra, at vi husker at slukke og reducere brugen af lys, og at vi slukker for printere, kaffemaskiner, infotavler, It-udstyr og andre maskiner, når vi ikke bruger dem. Alene dét kan være med til at gøre en forskel”, forklarede Bent Lorenzen, der er chef for bygningsafdelingen i Nat-Tech Administrationscenteret, da Tech offentliggjorde de nødvendige energitiltag i starten af september.

Institutterne går forrest

På Tech har energitiltagene haft stor gennemslagskraft, og institutterne har arbejdet målrettet på at nedbringe energiforbruget. F.eks. er det på Institut for Fødevarer (FOOD) lykkedes at nedbringe elforbruget i september med 30,7% og i oktober med 25,7% i forhold til samme måneder i 2021.

Ifølge Eskild Holm Nielsen er der dog en naturlig forskel på, hvor meget institutterne har mulighed for at optimere deres energiforbrug:

"FOOD har lokation i nyere bygninger og har derfor gode forudsætninger for at kunne reducere energiudgifterne. Nogle institutter er derimod spredt på flere lokationer og i ældre bygninger, hvor det kan være vanskeligere at energioptimere. Men jeg oplever hele vejen rundt, at der er en meget stor opbakning til at gøre en indsats, og at institutterne arbejder målrettet for at optimere brugen af faciliteterne og bruge dem så effektivt som muligt", siger dekanen, der samtidig understreger, at fakultetsledelsen har stort fokus på, at energitiltagene bliver gennemført i samarbejde og tæt dialog med medarbejderne:

"Målet er naturligvis, at vi fortsat sparer så meget på energiforbruget som muligt samtidig med, at vi ikke går på kompromis med sikkerheden og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere og sikrer, at vi opretholder den høje kvalitet i vores forskning", siger Eskild Holm Nielsen.

Læs mere om AU´s interne kampagne ’Kilowhat can you do?’ her >>


Fakta: Energibesparelser på Tech

I forbindelse med de stigende energipriser har AU søsat kampagnen ’Kilowhat can you do?’ med en række tiltag, som skal være med til at nedbringe det fælles energiforbrug på universitetet:

På Tech har fakultetsledelsen besluttet at gennemføre følgende tiltag: 

 • Adfærdsregulering: Reducér brug af lys, printere, kaffemaskiner, It-udstyr og maskiner
 • Nat- og weekendlukket fra kl. 18-06. Der kan besluttes undtagelser, fx pga. dyrehold eller helt specifikke forskningsprojekter
 • Oprydning i fryse og kølefaciliteter: Effektivisere anvendelsen heraf, reducere antal aktive enheder og udskifte frysere til mest energieffektive
 • Nedlukning af udstyr som sjældent anvendes
 • Justering af gang- og kontorbelysning til korte aktive perioder
 • Om muligt nedlukning af drivhuse, væksthuse og klimaskabe 
 • Højere temperaturer i ventilationsanlæg og kølerum
 • Lavere temperatur i bygningerne, når fyringssæsonen går i gang, som regeringens energispareplan anviser
 • Det forventes, at fakultetet holder lukket mellem jul og nytår

Der lukkes ikke for adgang til bygninger

På baggrund af de ovenstående initiativer er det vigtigt at understrege, at der fortsat vil være mulighed for at opholde sig i bygningerne om aftenen, selvom der bliver slukket for varme og ventilation:

 • Der bliver ikke lukket for adgang til bygningerne
 • Det vil stadig være muligt at kunne opholde sig i bygningerne uden for åbningstid, men det er med ’forringede vilkår’, da varme og ventilation slukkes i tidsrummet kl. 18-06
 • I forhold til laboratorier kan der blive begrænset adgang uden for åbningstid pga. den slukkede ventilation. Dette varierer fra bygning til bygning og koordineres på det enkelte institut.