Nye energitiltag skal sikre besparelser på Tech

Aarhus Universitet er økonomisk udfordret på grund af prisstigninger på gas- og elregningen i kølvandet på krigen i Ukraine. På Tech skal der findes betydelige energibesparelser, og der iværksættes derfor med øjeblikkelig virkning målrettede tiltag for at nedbringe fakultetets energiudgifter.

Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

Ligesom resten af Aarhus Universitet står Tech i en vanskelig økonomisk situation på grund af de stigende energipriser, der betyder, at el- og gasregningen stiger markant.

I fakultetsledelsen på Tech er der derfor enighed om, at der med omgående virkning iværksættes målrettede tiltag for at nedbringe fakultetets omkostningsniveau.

"Det er vigtigt, at vi handler nu og med rettidig omhu. Der er behov for, at vi i fællesskab gennemfører energibesparelser og andre driftsbesparelser, som er med til at sikre en stabilisering af fakultetets økonomi i både 2023 og 2024. Det er en fælles opgave for hele AU at fastholde en sund økonomi, og der er brug for, at vi på Tech gennemfører signifikante energibesparelser, som kan hjælpe til at nedbringe energi-omkostningerne i vores dagligdag”, siger Eskild Holm Nielsen, der er dekan på Faculty of Technical Sciences.

Energibesparelser i hverdagen

Siden begyndelsen af juni er prisen på el og gas steget voldsomt, og nu hvor vinterhalvåret står for døren, forventes varmeregningen at stige yderligere. På Tech er arbejdet med at nedbringe strømforbruget allerede i fuld gang, fortæller Bent Lorenzen, der er bygningschef i Nat-Tech Administrationscenter:

”Det er tvingende nødvendigt, at alle bidrager til, at vi i fællesskab kan få bragt energiforbruget ned. Det vil kræve ændringer i hverdagen for os alle, og at vi konsekvent begynder at tænke over vores elforbrug, når vi er på universitetet. Men det er afgørende, hvis vi skal lykkedes med at få energiudgifterne bragt ned”, siger Bent Lorenzen.

”Sluk lyset”

En af de afgørende indsatser som Bent Lorenzen peger på er samtidig også en appel til medarbejderne på Tech: nemlig at tænke over egen adfærd i hverdagen:

”Der er tale om en reel adfærdsregulering for os alle sammen. Det handler om alt lige fra, at vi husker at slukke og reducere brugen af lys, at vi slukker for printere, kaffemaskiner, infotavler, It-udstyr og andre maskiner, når vi ikke bruger dem. Alene dét kan være med til at gøre en forskel”, understreger bygningschefen.

På Tech planlægger fakultetsledelsen at gennemføre forskellige tiltag nu og her, der blandt andet omfatter:

  •  Adfærdsregulering - reducer brug af lys, printere, kaffemaskiner, It udstyr og maskiner
  • Nat og weekendlukket fra kl. 18-06. Der kan besluttes undtagelser, fx pga. dyrehold eller helt specifikke forskningsprojekter
  • Oprydning i fryse og kølefaciliteter, effektivisere anvendelsen heraf, reducere antal aktive enheder og udskifte frysere til mest energieffektive
  • Nedlukning af udstyr som sjældent anvendes
  • Justering af gang- og kontorbelysning til korte aktive perioder
  • Om muligt nedlukning af drivhuse, væksthuse og klimaskabe 
  • Højere temperaturer i ventilationsanlæg og kølerum
  • Lavere temperatur i bygningerne, når fyringssæsonen går i gang, som regeringens energispareplan anviser
  • Det forventes, at fakultetet holder lukket mellem jul og nytår

Arbejdet med at gennemføre de forskellige energitiltag vil blive drøftet i de relevante fora på Techs institutter og centre.

”Jeg er overbevist om, at vi i fællesskab kan løfte opgaven, så vi også i de kommende par år kan sikre den økonomiske stabilitet, som er afgørende for, at vi kan fortsætte vores vækst og udvikling på Tech”, slutter Eskild Holm Nielsen.