Nye medlemmer i Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) for Technical Sciences

Fakultetssamarbejdsudvalget har som opgave at sikre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere omkring mål, strategi og den gode arbejdsplads. Udvalget holder løbende møder, og på det seneste møde d. 4. april konstituerede et nyt FSU sig med få udskiftninger.

Foto: Lars Kruse

Der er sket en mindre rokade og udskiftning på både A og B siden i fakultetssamarbejdsudvalget. Det foregik på mødet, der blev afholdt d. 4/4 2022. Her indtrådte institutlederne Michelle Williams (FOOD) og Charlotte Lauridsen som nye medlemmer på ledelses-siden af FSU (den såkaldte A-side). 

På B-siden, der repræsenterer medarbejderne, er det nu driftsleder Uffe Pilegård Larsen fra AGRO og seniorforsker Steen Henrik Møller fra ANIS, der bestrider næstforpersons-posterne.  

Find den samlede repræsentantsskabsliste og udvalgets referater på FSU-hjemmesiden via dette link.