Opdatering af kvalitetsledelsessystemet på myndighedsområdet

Når Tech rådgiver Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og andre gennem den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, så sker det inden for rammerne af et ISO9001-certificeret kvalitetsledelsessystem. Systemet blev opdateret den 28. marts og bliver det igen den 1. maj 2023.

Det omfattende kvalitetsledelsessystem, der sikrer den høje kvalitet i Techs myndighedsbetjening, er et dynamisk system og skal mindst én gang om året forbedres på baggrund af input fra brugerne, fra intern og ekstern audit og fra andre sider.

”Der er ingen tvivl om, at vores kvalitetsledelsessystem har vist sit værd ved at sikre, at Techs troværdighed i rådgivningen dokumenteres. Med kvalitetsledelsessystemet i ryggen kan ingen være i tvivl om, at Tech i sin rådgivning holder armslængde til interessenter, at der er kvalitet og transparens i opgaveløsningen, og at vi leverer konsistente svar. Samtidig beskytter systemet også medarbejderne mod pres fra interessenter, rekvirenter og andre udefra,” siger prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde, Ole Hertel.

Den 28. marts 2023 trådte et sæt af forbedringer i kraft i en revideret version 8. Dette var en ekstraordinær revision, som skyldtes en række krav fra ekstern auditor til nogle af vores processer. De væsentligste justeringer i systemet var:

→ Konsekvensrettelser efter afskaffelsen af tidsregistrering den 1. januar 2023.

→ Tilføjelse om outsourcing af dele af rådgivningen, herunder krav og evaluering

→ Ny Workzone-baseret metode til evaluering af underleverandører

→ Tilføjelse om, når AU fungerer som underleverandør til andres rådgivning

→ Præciseringer og tilføjelser om roller og ansvar.

Du kan som altid finde kvalitetsledelsessystemet her >>

Kontakt Thomas Plesner på tpl@au.dk, hvis du ikke har adgang.

Allerede i næste uge – den 1. maj 2023 – følger den næste mindre revision. Her implementeres bl.a. en forenklet version af proceduren for kvalitetssikring af produkter, og det er første skridt i at gøre kvalitetsledelsessystemet lettere at bruge. Det er i 2023 et mål i sig selv at forenkle systemet, og hvis du som bruger har input til, hvordan systemet bliver lettere at bruge, så send dem til Thomas Plesner på tpl@au.dk.