Populært kursus rulles bredt ud på myndighedsområdet

Techs kursus om forskningsbaseret myndighedsrådgivning er nu obligatorisk for alle medarbejdere, der arbejder med myndighedsbetjening. Bliv klogere på fakultetsledelsens beslutning og på, hvad den betyder for dig og dine kolleger.

Siden 2019 har Tech udbudt Kursus om forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Kurset er nu på opfordring fra Tech Myndighedsbetjeningsudvalg gjort obligatorisk for alle medarbejdere, der arbejder med myndighedsbetjening. Det har fakultetsledelsen besluttet, og det glæder Ole Hertel, Techs prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde:

”I Tech arbejder vi hele tiden på at sikre den høje kvalitet i vores myndighedsbetjening. Derfor er vi blevet ISO9001-certificeret, og derfor breder vi nu vores populære kursus i myndighedsbetjening ud til alle de medarbejdere, der er involveret i myndighedsbetjeningen. Det er nemlig vores oplevelse fra de tidligere kurser, at også erfarne medarbejdere har fået stort udbytte af at deltage på kurserne.”

Større indblik i et komplekst system

Formålet med Kursus om forskningsbaseret myndighedsrådgivning er at give deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at kunne levere uafhængig, forskningsbaseret myndighedsrådgivning af høj kvalitet og konsistens inden for deres forskningsfelt. For Lene Juul Pedersen, der er professor ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab og formand for instituttets myndighedsudvalg, har kurset været givende, selvom hun allerede havde stor erfaring med myndighedsbetjening:

”Kurset gav mig en meget større indsigt i, hvordan opgaverne bestilles og bruges, og hvilke dilemmaer, der kan opstå i opgaveløsningen,” siger hun og fortsætter:

”Jeg fik også en større forståelse for hele kvalitetsledelsessystemet og en bedre indsigt i, hvad det er for en modtager, vi skriver til. Jeg vil stærkt anbefale andre at tage kurset, for der ligger en stor tilfredsstillelse i at få styrket sit indblik i systemet og den komplekse verden, vi interagerer med i myndighedsbetjeningen”.

Det betyder ændringen for dig, der arbejder med myndighedsbetjening

Fremover vil Kursus om forskningsbaseret myndighedsrådgivning være obligatorisk for alle medarbejdere (fx forskere, seniorforskere, seniorrådgivere, professorer, AC'ere og videnskabelige assistenter), der på den ene eller den anden måde arbejder med forskningsbaseret myndighedsrådgivning.

Nye medarbejdere eller medarbejdere, der ikke tidligere har arbejdet med myndighedsrådgivning, skal på kursus inden for 2 år efter ansættelse/start på myndighedsrådgivningen. Erfarne medarbejdere skal have været på kursus inden 1. juli 2027.

Er du tovholder på en rådgivningsopgave, er det et krav, at du har gennemført kurset.

Fakultetsledelsen har desuden besluttet at tilbyde to pladser på hvert kursus til de to ministeriers medarbejdere inden for myndighedsrådgivning. På den måde får ministerierne en bedre forståelse for, hvordan vi arbejder med rådgivning i Tech.

Om kurset

Hidtil er kurset om forskningsbaseret myndighedsrådgivning blevet afholdt to gang om året: på dansk i forårssemestret og på engelsk i efterårssemestret. Det næste hold i januar er allerede fuldtegnet, men der er stadig pladser på et ekstra forårskursus, der afholdes 14. marts og 9.-10. april 2024.

Kurset består af et fire timers online kickoff-modul og et todages internat. Kurset afsluttes med en obligatorisk, skriftlig eksamensopgave, der skal bestås. Kurset giver 3 ECTS til dem, der har brug for det.

Læs mere >>

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til de nye regler eller kurset, er du velkommen til at kontakte Thomas Plesner på tpl@au.dk eller 22972351