Techs strategi i praksis: 3D-kameraer og kunstig intelligens skal udpege ressourceeffektive klimavenlige køer

I 2020 udarbejdede medarbejdere i fokusgruppen for Digitalisering input til den fælles strategi for fakultetet. Formålet er at Technical Sciences skal bidrage med computerbaserede og dataintensive løsninger for den grønne omstilling og andre samfundsudfordringer. Det gør vi eksempelvis i projektet CFIT - Cattle Feed InTake.

Åbner i større version
Projektet Cattle Feed InTake (CFIT), søsat af VikingGenetics, vil ved hjælp af kunstig intelligens og 3D kameraer måle, hvor meget foder en ko spiser. Foto: Jette Odgaard Villemoes

CFIT er et forskningsprojekt, der tydeligt illustrerer den strategiske retning, som Faculty of Technical Sciences skal gå fremadrettet, idet det kobler digitale løsninger og bæredygtighed.

Projektet er et partnerskab mellem Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) og Institut for Husdyrvidenskab samt VikingGenetics, SEGES og Simherd A/S. Her skal 3D-kameraer og kunstig intelligens være med til at indsamle data om foderoptagelse for den enkelte ko i kommercielle malkekvægsbesætninger. Med den information kan danske landmænd udvælge køer, der er mere ressourceeffektive og klimavenlige. Projektet vil derfor give unikke muligheder for i praksis at kunne sætte ind med effektive og målrettede management-tiltag til gavn for både landmandens økonomi og klimaregnskabet.

Professor Søren Østergaard fra Institut for Husdyrvidenskab er både en del af CFIT og af fokusgruppen, som har arbejdet med Techs strategi for digitalisering. Han ser et tydeligt potentiale i Techs strategi for at bidrage med digitale løsninger for den grønne omstilling.

”Det giver god mening, at Tech lægger fokus her. Fremadrettet er det spændende at se på, hvilke kompetencer vi har på tværs af fakultetet, og hvordan vi kan udnytte dem, når vi laver nye projekter. I forhold til netop det her projekt vil man fremadrettet eksempelvis også forsøge at udnytte digitaliseringen til andre ting på området. Dels til at veje køerne og dels at udpege halte køer ved hjælp af billedanalyser,” siger Søren Østergaard.

Læs mere om CFIT-projektet i bevillingsartiklen Kunstig intelligens skal gøre danske køer mere ressourceeffektive og klimavenlige.

Fremtidens grønne omstilling er i høj grad afhængig af nye digitale løsninger. Derfor har fokusgruppen for Digitalisering arbejdet med, hvordan vi på Tech kan tænke digitalisering sammen med strategiske tiltag i forhold til den grønne omstilling. 

Fokusgruppens overordnede betragtninger er, at Tech er unikt placeret i forhold til at bidrage til udviklingen, da fakultetet favner ekspertise, uddannelse og forskning inden for digitalisering og grøn omstilling. Samtidig står de sektorer, som Tech arbejder med og forsker i, over for teknologiske kvantespring, som giver nye muligheder for at finde digitale løsninger til grønne udfordringer.

Læs hvidbogen om digitalisering her.