Arbejdsmiljøorganisation på Technical Sciences

Fakultetets- og lokale arbejdsmiljøudvalg (FAMU og LAMU) arbejder målrettet for at fremme det gode arbejdsmiljø.

Hvert tredje år vurderes arbejdsmiljøet på fakultetet, institutter og centre i en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), hvorefter arbejdsmiljøudvalgene sammen med samarbejdsudvalgene håndterer eventuelle udfordringer og fremmer initiativer for det gode arbejdsmiljø.


Arbejdsmiljøorganisation

AMO medlemmer

FAMU Opdateret den 04.10.2023

LAMU Opdateret den 04.10.2023

AMG Opdateret den 04.10.2023