Kemikalier & sikkerhed på Technical Sciences

Kemikalier er en del af hverdagen på fakultetet, og det er vigtigt, at de håndteres med omhu. Arbejdsmiljøet skal nemlig være sikkert og sundt for alle.

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB), KIROS og kemisk risikovurdering

Det er vigtigt at registrere og klassificere kemikalier og udarbejde arbejdspladsbrugsanvisning (APB) i dit daglige arbejde. Få adgang til KIROS og kemisk risikovurdering her.

AU Kemikalienetværk

Aarhus Universitet har etableret et netværk, AU Kemikalienetværk, med formål at sikre et ensartet, velfungerende og brugervenligt grundlag for sikker håndtering af farlige stoffer og materialer.

Læs mere om netværket her: AU Kemikalienetværk