200 gode bud på 'Den gode Undervisning'

Tusind tak til de over 200 undervisere ved TECH som har svaret på vores spørgeskema om den gode undervisning. Der var rigtigt mange spændende svar, som viser et meget stort engagement i undervisningen og en rigtig stor bevidsthed om, hvad du som underviser gør og kan gøre for at fremme de studerendes læring.

Foto: Colourbox

Der har været masser af spændende læsning for den gruppe, der arbejder med at lave en dynamisk beskrivelse af, hvad der kan og skal kendetegne undervisningen på TECH - det didaktiske grundlag for TECH - der med interesse har gennemlæst alle svar. Svarene har nu gennemgået en temaopdeling, så arbejdsgruppen kan sikre, at temaerne er inkluderet i det didaktiske grundlag. Mange undervisere havde f.eks. fokuseret på, at de gerne vil have mere dialog (og mindre brug af PowerPoint) ind i forelæsningerne, at det er vigtigt at beholde det fysiske fremmøde, samt at man holder sit indhold relevant i forhold til aftagernes ønsker, udviklingen og forskningen inden for området.

De studerendes rolle i undervisningen spiller også en stor rolle i det samlede udbytte. Arbejdet med at få beskrevet forventningerne til dem, skrider også frem. Målet er, at det bliver lettere at kommunikere om undervisningen og afstemme forventninger imellem studerende og underviserne. Der har således også været en dialog med studerende fra TECH’s uddannelsesudvalg for at høre om deres syn på, hvad deres ansvar er. Et af udgangspunkterne for den dialog var, de beskrivelser underviserne havde lavet om hvad de mener, at de studerende skal gøre og tage ansvar for i undervisningen.

Mulighed for uddybning

36 undervisere har svaret, at de gerne vil uddybe deres svar og indgå i en videre dialog om den gode undervisning. De er inviteret til et møde hvor de kan uddybe deres syn den 24. oktober kl. 14.30 – 16.00. Hvis du også gerne vil deltage er du meget velkommen, blot skriv til Casper Hansen Borchmann (casperborchmann@au.dk