Ny forskningsmission, AgriFoodTure, støtter op om fælles vision for fremtidens landbrugs- og fødevareproduktion.

Innovationsfonden har bevilliget 201 mio. kr. til en ny stor forskningsmission, AgriFoodTure.

Foto: Peter Prik Larsen

AgriFoodTure er et bredt funderet partnerskab som forener universiteter, videns- og innovationsinstitutioner, SMV’er og store, nationale som internationale virksomheder, civilsamfundsaktører og myndigheder om en fælles vision for den danske landbrugs- og fødevareproduktion.

Visionen er, at Danmark skal blive verdensledende inden for innovativ og disruptiv grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen. På Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet glæder man sig over det nye partnerskab, der støtter fint op om de visioner, som AU har for fødevareområdet:

”På Faculty of Technical Sciences ligger det helt i tråd med. Samtidig vil universiteterne gennem det nye forskningscenter START kunne sikre, at der kan udvikles løsninger, som også kan skabe grønne løsninger på længere sigt inden for hele fødevaresystemet”, siger Kurt Nielsen, der er prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde på Faculty of Technical Sciences.

Læs hele nyheden på Tech-nyhedssiden her