Aarhus Universitet indgår i forskningsfællesskab om fremtidens fødevarer

De danske universiteter får i fremtiden en afgørende rolle i at skabe løsninger for en mere bæredygtig udvikling inden for landbrugs- og fødevaresystemer. Det får de, fordi alle otte universiteter er gået sammen for at etablere et forskningscenter, der har som fælles mission at fremtidssikre landbrugs- og fødevaresystemerne. Centeret har navnet START, og sekretariatet har fået base på Faculty of Technical Sciences. Centeret indvies mandag d. 21. marts, hvor interesserede medarbejdere kan følge med via streaming.

Alle otte universiteter i Danmark er gået sammen om et nyt forskningscenter, der skal skabe tværfagligt samarbejde mellem forskere i Danmark og internationale partnere. Det nye center START - Centre for SusTainable AgRifood sysTems - kommer til at spille en central rolle i udviklingen af fremtidens løsninger til grøn omstilling inden for landbrugs- og fødevaresystemer.

Missionen for START er, at universiteterne på tværs af faglighed og organisationer kan skabe afgørende løsninger for fremtiden ved at dele ekspertise og både nationalt og internationalt skabe mere gennemslagskraft endnu hurtigere. Læs hele nyheden om forskningscenteret ved at klikke her.

På Aarhus Universitet er det Faculty of Technical Sciences, der huser START-sekretariatet. Herfra ledes det nye danske samarbejde af en styregruppe med repræsentanter fra alle de stiftende universiteter. Formandskabet for styregruppen bag START vil skifte hvert halve år mellem de otte universiteter, som er Danmark Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), IT-Universitetet i København (ITU), Copenhagen Business School (CBS), Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC).

Følg med i åbningen live på computeren

START lanceres officielt på et "Kick-off" seminar den 21. marts 2022, hvor alle otte universiteter deltager. 70 forskere på tværs af universiteter og discipliner får mulighed for at møde hinanden med henblik på at indlede samarbejder, der kan føre til tværdisciplinære fyrtårne inden for dansk forskning i bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer fremover.

Ved at klikke på dette link er det muligt at tilgå live-streamingen fra mandag 21/3 klokken 10:00 og frem til ca. klokken 12:40. Her vil der være en række taler og faglige oplæg, der vil uddybe og perspektivere det forskningscenters virke og baggrund.

Forskningscenteret har oprettet denne hjemmeside, hvorfra der løbende vil komme oplysninger om arrangementet og naturligvis om centerets arbejde og baggrund.