AU Viborg: Stadig fuldt fokus på at blive klar med nye uddannelser og attraktivt studiemiljø

Tre nye uddannelser skal på plads og et helt nyt studiemiljø bygges op. Der er nok at se til, inden de første studerende får deres daglige gang på AU Viborg. Også selvom veterinæruddannelsen er blevet udskudt et år og de første studerende først indtager campus i 2024.

Vi har spurgt to af de institutledere, der har både hoved og hænder dybt involveret i at etablere AU Viborg om, hvad udskydelsen har betydet for arbejdet.

Charlotte Lauridsen:  “Vi sætter ikke tempoet ned. Tværtimod”

Charlotte Lauridsen, institutleder på ANIVET, der netop har været igennem et navneskifte fra Institut for Husdyrvidenskab til Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, er i fuld gang med at få alle forberedelserne på plads:

“Vi sætter ikke tempoet ned. Tværtimod. Der er i høj grad stadig momentum, og vi arbejder lige så målrettet på at blive klar til at modtage de studerende, som vi hele tiden har gjort,” fortæller hun og fortsætter:

“Der var mange gode grunde til, at vi blev nødt til at udskyde opstart af veterinærmedicin. Blandt andet manglende lovgivning. Men fordelen bliver til gengæld, at alle de studerende kommer samtidig. Vi kan altså etablere et større studiemiljø fra start af, nu hvor alle tre uddannelser starter samtidig,” siger hun. 

Og selv om der nu er et år mere til at blive klar, så er der stadig travlhed med at få alle brikker til at falde på plads. F.eks. skal der etableres nye forsøgsfaciliteter og laboratorier, et studiemiljø med klasselokaler og fredagsbar, hestestalde og ridebane.

Udover selve bygningerne, skal uddannelsernes indhold også defineres:

“Der er rigtig mange ting, der skal på plads, når man skal starte dyrelægeuddannelsen op. Der skal rekrutteres nye undervisere til dyrelægestudiet. Selve pensum skal på plads. Alle vores dyrlæger på instituttet er i gang med det arbejde,” fortæller hun.  

Jørgen E. Olesen: “Vi følger fuldstændig planen som før”

Institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, er også i gang med at nytænke uddannelsen i agrobiologi, som skal flytte fra Aarhus til AU Viborg og uddannelsen i husdyrvidenskab som skal flytte fra Københavns Universitet til AU Viborg, og som kommer til at høre under ANIVET. Så selv om Agrobiologi og Husdyrvidenskab er uddannelser, der allerede eksisterer, er der masser af arbejde med at gøre dem endnu mere attraktive og relevante for de studerende.

“Vi følger fuldstændig planen som før. Vi er i gang med at konkretisere uddannelserne. Hvad skal uddannelserne indeholde?  Hvordan kan vi udnytte vores særlige faciliteter her i Foulum?  Vores forskere, de unikke udendørs arealer og laboratorier? Hvordan kan vi bruge det hele til at skabe et spændende læringsmiljø? Vi er med andre ord i gang med at gentænke uddannelserne og lave verdens bedste uddannelser inden for landbrug,” siger han.   

Når uddannelserne er beskrevet, skal der ansøges om prækvalifikation. For veterinærmedicin er det planen at ansøge inden for fristen 15. september 2022 og for de to øvrige uddannelser er det planen at ansøge inden for fristen d. 1. februar 2023.

AU Viborg: En ny fortælling om landbruget som en del af løsningen

At det kan være svært at lokke de studerende væk fra de store byer, er en af de ting, der også skal tages højde for i forberedelserne, fortæller Jørgen E. Olesen. Derfor er fakultetet ved at lave en markedsundersøgelse, der ser på, hvad der motiverer de potentielt kommende studerende, når de vælger uddannelse, og hvad der skal til for, at de får øjnene op for de særlige muligheder, der er på AU Viborg.

“Vi ved, at der kommer en kæmpe efterspørgsel på unge mennesker med de her uddannelser. Vi vil gerne sætte de unge mennesker i stand til at respondere på den grønne omstilling. Det tror vi, at vi kan gøre bedre end mange andre steder i verden,” siger Jørgen E. Olesen og fortsætter:

“Grundfortællingen om uddannelserne, og hvad det vil sige at arbejde inden for landbrug, skal ændres til en ny fortælling, hvor landbruget i stedet for at blive betragtet som problemet bliver en stor del af løsningen på den grønne omstilling. Det skal kommunikeres bredt ud. Det er der, det store arbejde ligger nu.”

Attraktiv også efter skoletid  

Udover det tætte samarbejde på fakultetet mellem de involverede institutter, har AU også et tæt samarbejde med Viborg Kommune om f.eks. at finde løsninger på, hvor de studerende kan bo, og hvad de kan lave af spændende ting, når de ikke lige er på campus.

“Viborg Kommune er også meget begejstrede for projektet, og glæder sig over at få flere studerende til byen. Derfor vil de også gerne hjælpe med at gøre AU Viborg så attraktivt for de studerende som muligt,” siger Charlotte Laursen. Hun fortsætter:

“Der er super positiv energi hele vejen rundt. Og jeg er så stolt og glad for mine medarbejdere, der bare kaster sig engagerede ind i den her proces med at blive klar til at modtage de studerende.”