AU Viborg: Studieordninger og rekrutteringsindsats tager form

Arbejdet med at udvikle studieordninger og tilhørende kursusbeskrivelser til AU Viborgs tre nye uddannelser færdiggøres i disse dage og uger. Samtidig er det tværgående samarbejde om rekrutteringsindsatsen for alvor skudt i gang.

I starten af juni skal de endelige kursusbeskrivelser og studieordninger for AU Viborgs tre nye uddannelser ligge klar. Dermed står de involverede fagmiljøer, med de tre uddannelsesansvarlige i spidsen, lige nu midt i en stor opgave med at beskrive både de enkelte kurser og uddannelserne som helhed, så vi i løbet af efteråret er klar til at fremvise tre spritnye uddannelser, der klæder kommende studerende på til at bidrage til den grønne omstilling og til sundhed og velfærd for mennesker og dyr.

”Jeg har stor respekt for det kæmpe arbejde, der lige nu er i gang ude på institutterne. At udvikle nye studieordninger er en stor og kompleks opgave, der kræver, at de høje faglige ambitioner tænkes sammen på en måde, som møder den studerende i øjenhøjde. Det kræver tæt koordinering mellem forskellige fagområder og ikke mindst en del svære valg i forhold til det faglige indhold, siger Techs prodekan for uddannelse, Finn Borchsenius. Han fortsætter:

”Heldigvis oplever jeg et stort engagement over hele linjen og ikke mindst en begejstring over, at vi på AU Viborg kan udvikle en campus, hvor uddannelserne er helt tæt på forskningen og de særlige faciliteter, vi har i Foulum.”

Ingen uddannelser uden studerende

Mens uddannelserne tager endeligt form, er arbejdet med at tiltrække de studerende, der fra efteråret 2024 skal fylde gangene på AU Viborg, også i fuld gang. I det tidlige forår blev der nedsat en taskforce for rekruttering, som skal skabe grundlaget til den kampagne, der fra efteråret skal udbrede kendskabet til de nye uddannelser til potentielle studerende.

”Vi har nedsat en task force, hvor fagfagligheden og rekrutteringsfagligheden mødes og arbejder med at udvikle et gennemarbejdet og samlet kommunikationskoncept, som skal være grundlaget for al studenterrettet kommunikation omkring AU Viborg. Deres arbejde skal i løbet af forsommeren munde ud i et oplæg til et kommunikationsbureau, der skal hjælpe os til at sikre, at vi får et godt første optag på de nye uddannelser,” siger Finn Borchsenius.

Det tværgående samarbejde om rekrutteringsindsatsen faciliteres af AU's centrale enhed for vejledning og studieinformation, som har mange års erfaring med rekrutteringskommunikation.

Har du spørgsmål eller input til rekrutteringsindsatsen eller udviklingen af uddannelserne er du velkommen til at tage fat i uddannelsesrådgiver Mathilde Andersen på tlf. 4266 2471 eller m.andersen@au.dk.