Medarbejdere Nyt fra ledelsen

Dekanen besøger institutterne på Faculty of Technical Sciences

En besøgsrunde til alle Tech-fakultetets institutter og enheder for dekan Eskild Holm Nielsen er netop skudt i gang. Formålet er at hilse på medarbejderne og introducere den kommende strategiproces. Der vil her være rig mulighed for at deltage i dialogen og stille spørgsmål.

AU i Foulum (Foto: Anders Trærup, AU)
AU i Foulum (Foto: Anders Trærup, AU)

En klar og tydelig strategi for det nye fakultet er vigtig for Eskild Holm Nielsen, der 1. januar satte sig i dekanstolen for Faculty of Technical Sciences. Strategiprocessen skal omsætte AU’s overordnede strategi til praksis og give det nye fakultet og institutterne en fælles retning.

- Med dannelsen af et nyt fakultet har vi fået en helt unik mulighed for etablere et stærkt grundlag for samarbejdet om en fælles retning for fakultetet, der inkluderer alle enheder. Vi har til opgave at give liv til AU’s overordnede strategi, hvor vi udnytter synergierne i at være et samlet fakultet, hvor vi både får skabt en fælles identitet indadtil og en stærk profil udadtil, forklarer Eskild Holm Nielsen.

Det ny Tech-fakultet består af mange lokaliteter og fagområder, og det bliver ifølge dekanen en udfordrende og spændende opgave at forene dem i en stærk, samlet enhed.

- Vi har med vores nye fakultet et stort potentiale i spændfeltet mellem de faglige styrkepositioner inden for miljø, landbrug/fødevarer og ingeniørvidenskab, og vi har en vigtig opgave i at omsætte forskningen til nye innovative løsninger og partnerskaber indenfor bl.a. den grønne omstilling – i fællesskab, uddyber Eskild Holm Nielsen.

Fakultetets strategi skal ses som en understøttende platform, der hjælper den strategiske udvikling på de enkelte institutter og myndighedscentrene. Derfor vil besøgsrunden indeholde en introduktion til den kommende strategiproces efterfulgt af dialog.

- Jeg glæder mig meget til at komme rundt og møde jer alle rundt i hele landet i den virkelighed, I sidder i hver især. Det er her, den væsentligste strategiske udviklingskraft foregår, gennem institutternes forsknings- og uddannelsesaktiviteter, og jeg ser frem til en åben dialog med jer om udviklingen af vores fælles fakultet, slutter Eskild Holm Nielsen.

Strategiproces foldes ud i efteråret

I forlængelse af dekanens forestående besøgsrunde og introduktion til strategiprocessen, vil selve strategiarbejdet blive igangsat. Målet med processen er at omsætte AU-strategien til TECH, og i den forbindelse skabe en fælles forståelse af vores TECH-identitet og -profil - og hvordan vi i fællesskab kan nå ambitionerne for fakultetet.

Forløbet har tre hovedspor – første spor omhandler ledelsesudvikling i fakultetsledelsen. Her arbejdes med ledelsesrollen i forhold til at omsætte de strategiske beslutninger. Det andet spor omhandler koordinering og samarbejde på det administrative område, internt på fakultetet, og til NAT og administrationscenteret. Det tredje spor omfatter fokusgrupper som skal arbejde med strategiske temaer som ”Profilering og Identitet”, ”Grøn Omstilling”, "Entreprenørskab" samt ”Digitalisering”.

Hvidbøger fra fokusgrupperne kommer til at indgå i fakultetsledelsens videre arbejde med den endelige strategi for TECH. Den røde tråd for alle delprocesser er, hvordan vi på TECH kan omsætte AU-strategien, samtidig med at vi kan blive mere tydelige på, hvad TECH skal stå for, og kendes for som fakultet.

Strategiprocessen forventes at løbe ind i det tidlige forår, hvorefter og den samlede strategi vil blive præsenteret. 

Plan for Tech-institutrundturen:

Institut for Miljøvidenskab, Bioscience, DCE (Roskilde): 01. september 08:30 – 12:30

Bioscience, Kalø: 04. september, 09 – 11

Institut for Fødevarer: 04. september, 13 – 16

Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi, QGG, DCA (Foulum): 11. september, 11-15:30

Bioscience, Silkeborg: 17. september, 08:15 – 10:30

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: 17. september, 12:30 – 15:30

Institut for Ingeniørvidenskab: oktober (afventer dato)

Institut for Agroøkologi, DCA (Flakkebjerg): Afventer dato