Der er fuld gang i forberedelserne: AU Viborg tager form

Den 27. maj var det præcis et år siden, Mette Frederiksen præsenterede udspillet til regeringens udflytningsreform på et pressemøde på AU Viborg – Forskningscenter Foulum. Det blev startskuddet til en ny epoke for forskningscentret, der i sommeren 2023 skal være klar med et attraktivt studiemiljø til de nye studerende.

Vi er nået langt på et år. Sådan siger dekanen på Tech, Eskild Holm Nielsen, om udviklingen af den ny campus på AU Viborg – Forskningscenter Foulum, som skal stå klar til at tage imod de første dyrlægestuderende efter sommerferien næste år.

”Med etableringen af den nye campus starter en ny epoke og en spændende tid for AU Viborg. Snart vil de studerende skabe nyt liv på gangene, men inden vi når så langt, har vi en stor opgave at løfte. Det er vi heldigvis allerede godt i gang med, og jeg er mildest talt imponeret over det engagement og den velvilje, jeg møder i forhold til de store forandringer, vi står overfor, siger Eskild Holm Nielsen.

Processen for udviklingen af AU Viborg som én samlet forsknings- og uddannelsescampus er for alvor ved at tage form. Det fortæller Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse på Tech:

”At opbygge en ny campus er en meget stor opgave, som kræver omhyggelig planlægning, koordinering og samarbejde på tværs af hele Tech. Både fakultetet og center og institutter er engageret i processen, hvor vi arbejder i flere spor, der skal fastlægge bl.a. etableringen af uddannelser, bygninger, økonomi og samarbejdet med vores vigtige eksterne interessenter,” siger han.

Et godt studiemiljø i centrum

Renovering af den eksisterende bygningsmasse er en af de ting, der har stort fokus i udviklingen af AU Viborg. Kort og godt er det planen, at de studerende skal i centrum:

”Det er vigtigt, at vi, når vi ser på bygningerne, har fokus på at skabe optimale rammer for et godt studiemiljø og gode faciliteter for de studerende. AU Viborg skal være en aktiv og levende campus, og vi lægger meget vægt på at etablere tidssvarende studiefaciliteter og muligheder for at berige studielivet med sociale aktiviteter – og i det hele taget at skabe rammerne for et stærkt studiemiljø og -fællesskab på tværs af de nye uddannelser,” siger Finn Borchsenius, der forventer, at den samlede plan for bygningsområdet kan meldes ud til medarbejderne inden længe.

”Vi er klar over, at medarbejderne på især AU Viborg – Forskningscenter Foulum har ventet tålmodigt på at finde ud af, hvad forandringerne helt konkret kommer til at betyde for netop deres hverdag. Derfor sætter vi også stor pris på den tålmodighed og forståelse for, at en så omfattende proces tager tid, som vi har mødt både lokalt i Foulum og på resten af fakultetet, ” siger Finn Borchsenius, der understreger, at han vil bestræbe sig på at orientere og informere så meget som muligt undervejs i processen.

Tre nye uddannelser under udvikling

Veterinæruddannelsen bliver den første uddannelse, der indtager den nye campus på AU Viborg efterfulgt af de nye uddannelser inden for agrobiologi og husdyrsvidenskab. Den nye veterinæruddannelse vil give samme kompetencer som uddannelsen i København og efter endt kandidatuddannelse vil man få autorisation som dyrlæge. Alligevel vil der være en nogle centrale forskelle mellem den gamle og den nye dyrlægeuddannelse:

”Vi kommer ikke til at etablere eget dyrehospital på AU Viborg. I stedet vil den kliniske træning på uddannelsen foregå i samarbejde med eksisterende dyreklinikker og praksis. Desuden er det planen at tilrettelægge uddannelsen, så vi til fulde udnytter de eksperimentelle faciliteter, vi har i Foulum, og muligheden for dyrehold af eksempelvis grise, heste, køer og fjerkræ. Dermed bliver håndtering af levende dyr et element i uddannelsen allerede fra første semester, siger Finn Borchsenius.

Sådan får du mere viden: Medarbejdermøder og onlineportal på vej

Inden sommerferien er det planen, at de første medarbejdermøder skal gennemføres på AU Viborg. Her kan alle blive klogere på processen og på milepæle og fikspunkter undervejs. Samtidig bliver der rig mulighed for at drøfte både stort og småt og få svar på presserende spørgsmål.

”Som supplement til den direkte dialog på medarbejdermøderne laver vi en online portal, hvor vi samler al information om AU Viborg og udviklingen af den nye campus. Her vil vi gerne opfordre alle til at holde sig orienteret, og så i øvrigt tage fat i os eller sin nærmeste leder, hvis de har spørgsmål, input til processen eller nogle bekymringer, de har behov for at få vendt, ” siger Finn Borchsenius.