Det Unge Akademi søger Årets forskningsmiljø 2022

Gode forskningsmiljøer gør forskningen bedre. Det er grundtanken bag en ny pris, som Det Unge Akademi har introduceret, hvor juniorforskere har mulighed for at indstille eget forskningsmiljø og potentielt vinde 10.000 kroner til afholdelse af et arrangement. Der er frist d. 15. marts 2022.

Foto: Colourbox

Det er vigtigt for unge forskeres talentudvikling at indgå i gode forskningsfællesskaber. Derfor har Det Unge Akademi, der er en del af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, indstiftet Årets Forskningsmiljø 2022.

Prisen på 10.000 kroner har til formål at anerkende forskningsmiljøets betydning for den enkelte forskers arbejde, præstationer og velvære, og at anerkende deltagernes bidrag til fællesskabet. Målet er også at starte en samtale om de kvaliteter, der kendetegner et godt forskningsmiljø.

Hvem kan nominere et forskningsmiljø til prisen?

Det Unge Akademi har opstillet en række parametre for at deltage – og ikke mindst måske vinde – prisen.

Der skal være to eller flere forskere på kandidat-, ph.d.-, postdoc- eller adjunktniveau med ansættelse på en dansk forskningsinstitution, der sammen nominerer et forskningsmiljø til prisen.

Det gode forskningsmiljø kunne fx være et miljø, der fremmer fremragende forskning og kreativitet, afprøvning af nye ideer og kollektivets trivsel og mentale sundhed. Det er særligt vigtigt i vurderingen, at det fremgår om yngre forskere får vejledning, sparring og mulighed for at udvikle sig.

Hvad er et “forskningsmiljø”?

Det Unge Akademi opridser i en pressemeddelelse de konkrete punkter, der definerer et forskningsmiljø i forhold til denne konkurrence:

• Det kan være en forskningsgruppe med en vejleder og to eller flere ph.d.-studerende

• Det kan være en flad eller ikke-flad struktur

• Det kan være digitalt og/eller fysisk

• Det kan være et formelt eller uformelt netværk

Ansøgningsfristen er 15. marts 2022. Prisen på 10.000 kroner til et fagligt eller socialt arrangement uddeles i juni 2022. Spørgsmål kan sendes til youngacademy@youngacademy.dk

Læs mere om rammer, krav og muligheder i pressemeddelelsen, der kan findes på hjemmesiden for Det Unge Akademi.

Om Det Unge Akademi

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab oprettede i efteråret 2011 et nyt videnskabeligt akademi for unge talentfulde forskere i Danmark, Det Unge Akademi. Formålet med Det Unge Akademi er at styrke grundforskning og den tværfaglige udveksling, bygge bro mellem videnskab og samfund - og give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.