Nyt fra ledelsen

Finn Borchsenius fortsætter som prodekan for uddannelse på Tech

Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius har siden 1. januar været prodekan for begge de nye fakulteter, men har besluttet at fortsætte som prodekan på Faculty of Technical Sciences fra 2021.

Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius fortsætter som prodekan på Tech. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Finn Borchsenius understreger, at det har været en svær beslutning at vælge hvilket fakultet, han ønsker at fortsætte på.

”Jeg har sat stor pris på samarbejdet med institutterne på Nat og de mange dygtige og engagerede uddannelsesledere og undervisere. Men jeg har valgt at kaste mine kræfter ind i den igangsatte organisationsforandring på Tech og det fortsatte udviklingsarbejde, der ligger i at indfri ingeniørsatsningens ambitioner og sikre videreførelse af det, vi allerede har sat i gang, og det glæder jeg mig til,” siger Finn Borchsenius.

 

Finn Borchsenius fortsætter som prodekan på begge fakulteter indtil der er ansat en ny prodekan for uddannelse på Nat. Stillingen forventes besat i løbet af efteråret. Der er ligeledes igangsat en ansættelsesproces for at rekruttere en ny prodekan for forskning og talentudvikling på Tech.

Dekan Eskild Holm Nielsen er glad for, at Finn Borchsenius har valgt at fortsætte som prodekan på Tech, og har allerede haft stor glæde af hans store viden på ingeniørområdet.

”Finn har en drivkraft og erfaring, som er uvurderlig i processen omkring en ny organisering af ingeniørområdet såvel som i udviklingen af Tech-fakultetets strategi. Vi har med Finn et stærkt fundament for videreudviklingen af fakultetet og jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde,” siger Eskild Holm Nielsen.