Fokus på handling og løsninger efter ligestillingskonference

Breakout-sessionen for Nat og Tech bød på oplæg og engagerede spørgsmål, som satte fokus på ligestilling og diversitet på de to fakulteter.

Foto: Lars Kruse, AU Foto
Foto: Lars Kruse, AU Foto

8. marts var AU’s ledere og medarbejdere inviteret til onlinekonferencen ”Gender Equality at AU”. Formålet med konferencen var at skabe opmærksomhed om ligestilling på AU og i den akademiske verden generelt.

Se optagelser af keynotes fra konferencen her. 

På den fælles breakout-session for Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences blev der taget fat på ligestilling og diversitet på STEM-området. Ligesom det blev debatteret, hvordan man på de to fakulteter vil arbejde med udfordringerne på området.

Dekan Kristian Pedersen og dekan Eskild Holm Nielsen, hhv. Nat og Tech, slog fast, at begge fakulteters ledelse er bevidste om udfordringerne og om at ansvaret for at skabe den nødvendige forandring ligger hos ledelsen.

De to fakultetsledelser vil fokusere på fortsat debat og på at skabe handling og løsninger. Det videre perspektiv er derfor, at der udarbejdes en action-plan, som en integreret del af AU-strategien, der omhandler øget ligestilling og diversitet.  

Breakout-sessionen blev indledt med en række oplæg til både inspiration og debat. Afslutningsvis indgik oplægsholderne desuden i en paneldebat, som var motiveret af skarpe og interesserede spørgsmål fra de mange tilhørende fra de to fakulteter.

Sessionen blev modereret af Inge Liengaard, mens panelet bestod af:

- Professor Jens Hjort, Københavns Universitet
- Formand for Junior Researcher’s Association og postdoc Chiara de Notaris, Institut for Agroøkologi
- Prodekan (uddannelse, Nat) Kristine Kilså
- Prodekan (forskning, Tech) Brian Vinter
- HR-partner Pia Thystrup Nat-Tech HR

Engagementet blandt deltagende og tilhørende taler ind i vigtigheden af det fortsatte arbejde med at øge ligestilling og diversitet, både på fakultetsniveau og på AU generelt.

På Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences fortsætter arbejdet bl.a. i de to nyligt oprettede Diversitets- og ligestillingsudvalg.

Diversitets- og ligestillingsudvalget på Tech består af:

- Chiara De Notaris (AGRO)
- Hans Christian Bøgelund Jakobsen (ECE)
- Anne Jensen (ENVS)
- Maibritt Hjorth (BCE)
- Hanne Vester Rasmussen (Nat-Tech adm.)
- Ole Hertel (Bios)
- Prodekan Brian Vinter         

Du kan læse mere om arbejdet med diversitet og ligestilling på AU her.