Medarbejdere Nyt fra ledelsen

Hilsen fra dekanen

Vi er nu kommet godt i gang efter ferien, desværre med en del hjemsendte medarbejdere i Aarhus, som nu heldigvis kan begynde at vende tilbage igen i denne uge. Covid-19 er her tydeligvis stadig og er et vilkår, vi må forberede os på at skulle leve med i en rum tid endnu. Det kræver noget af både den enkelte og af os alle i fællesskab at opretholde de gode vaner.

Link til foto
Dekan Eskild Holm Nielsen (Foto: Melissa Yildirim, AU)

Kære medarbejdere

Vi er nu kommet godt i gang efter ferien, desværre med en del hjemsendte medarbejdere i Aarhus, som nu heldigvis kan begynde at vende tilbage igen i denne uge. Covid-19 er her tydeligvis stadig og er et vilkår, vi må forberede os på at skulle leve med i en rum tid endnu. Det kræver noget af både den enkelte og af os alle i fællesskab at opretholde de gode vaner. Og med det in mente er jeg sikker på, at vi kan få hverdagen til at fungere.

Studiestarten er nu skudt i gang, og heldigvis har vi kunne byde de studerende velkommen fysisk på alle vores lokationer, naturligvis underlagt en række forholdsregler som både studerende og undervisere skal efterleve, for at mindske risikoen for smittespredning. Det glæder mig at se, at der igen er liv og leben på universitetets områder.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til jer alle, for jeres store indsats med at navigere i en vanskelig tid og få omlagt og tilpasset undervisningen, så vi er kommet godt i gang igen.

Og så er jeg glad for at kunne fortælle, at det endelig ser ud til at jeg får mulighed for at komme på tur rundt på fakultetets institutter og lokaliteter rundt i landet. Corona-situationen sætter stadig sine begrænsninger for vores muligheder for at mødes fysisk, men jeg glæder mig stadig til at besøge jer.

Uanset hvor i landet I sidder, vil jeg slutte af med at minde jer om fortsat at følge myndighedernes retningslinjer, så vi kan holde smitten i ave. På AU's coronasite finder I retningslinjer for håndtering af symptomer og smitte blandt medarbejdere. Derudover opfordres alle medarbejdere og studerende til at downloade den nationale smittesporingsapp smitte|stop.

Med venlig hilsen

Eskild Holm Nielsen
Dekan, Tech