Hvad gemmer der sig bag ”den gode undervisning?”

I løbet af sensommeren bliver alle undervisere på Tech inviteret til at dele deres input og erfaringer om den gode undervisning. Det sker med ambitionen om at indsamle viden til at kunne beskrive et fælles grundlag for, hvad der kan og skal kendetegne god undervisning på Tech.

Foto: Colourbox

Siden begyndelsen af 2022 har en arbejdsgruppe for didaktisk grundlag undersøgt, hvad der kendetegner god undervisning på Tech. Det er en omfattende proces, hvor der på nuværende tidspunkt er indsamlet input fra studerende, uddannelsesansvarlige på fakultetet samt forskningen indenfor feltet. Nu bliver næste skridt i det arbejde at invitere alle underviserne på Tech til at sætte nogle ord på det, der kendetegner god undervisning. 

”Dygtige undervisere er nok den faktor, der kan tilskrives den største indflydelse på studerendes udbytte af undervisningen. Derfor er det afgørende for det videre arbejde, at vi nu kan få direkte og konkret input fra de undervisere, der har så stor betydning for en af Techs kerneaktiviteter. Vi ønsker at indsamle input og samle dem til en solid beskrivelse af den gode praksis, og til at skabe grundlag for en dynamisk beskrivelse af, hvad der kan og skal kendetegne undervisningen på Tech – en form for didaktisk grundlag som skal understøtte dialog om undervisningen fremadrettet,” siger prodekan for uddannelse, Finn Borchsenius. 

Formen for rundspørgen vil blive en online-undersøgelse, hvor der udsendes invitation til at deltage efter sommerferien til undervisere. Når besvarelserne er modtaget, vil der ske en opsamling og ambitionen er at have et samlet grundlag til det videre arbejde klart omkring nytåret.