Kurt Nielsen stopper som prodekan ved Aarhus Universitet

Kurt Nielsen har valgt at gå på pension og stopper derfor som prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde ved Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet. Kurt Nielsen stopper med udgangen af september måned.

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Kurt Nielsen er uddannet biolog fra Københavns Universitet og professionel dykker i Søværnet – en kombination af uddannelser, som han har udnyttet ved ansættelser i de tidligere Århus Amt og Storstrøms Amt i perioden 1983-96.

Gennem 25 år har han arbejdet med ledelse, forskning og forskningsbaseret rådgivning inden for miljø, natur, klima, fødevare og landbrug - først som forskningschef og vicedirektør i Danmarks Miljøundersøgelser og derefter som prodekan ved Aarhus Universitet fra 2011.

 ”Kurt har dedikeret det meste af sit arbejdsliv til at omsætte viden fra forskning til rådgivning både til myndigheder, virksomheder og organisationer. Han har været ansvarlig for fakultetets myndighedsbetjening og for opbygningen og implementeringen af et certificeret kvalitetsledelsessystem for rådgivning. Jeg vil derfor gerne bruge anledningen til at sige Kurt et stort tak for hans enorme og dedikerede indsats for Technical Sciences og for Aarhus Universitet som en meget værdsat kollega”, siger Eskild Holm Nielsen, dekan på Technical Sciences.

Udover den store indsats for myndighedsbetjeningen på Technical Sciences, har Kurt Nielsen desuden bidraget til en række nationale og internationale fora og er bl.a. formand for Danske Universiteters Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening, formand for Forum for Arktisk Forskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet og formand for danske og grønlandske forskningsinstitutioners program Greenland Ecosystem Monitoring. 

Han bidrager også i en række eksterne bestyrelser, herunder Food & Bio Cluster Denmark A/S, Kattegatcentret, Klimatorium og Naturkraft. Derudover indgår han på ledelsesniveau i samarbejder med en lang række private og offentlige virksomheder.

”Det har været nogle særdeles spændende år med at levere forskningsbaseret rådgivning til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Grønlands Selvstyre samt en lang række virksomheder og kommuner. Typisk er der store samfundsmæssige eller private interesser på spil, hvorfor konflikter ofte kan opstå. Men jeg ser det som afgørende, at universiteterne bidrager med den nyeste forskningsviden via rådgivning til løsning af samfundets udfordringer – også selv om resultaterne ikke nødvendigvis ses som politisk opportune. Mit ønske er, at der skabes bedre økonomiske vilkår og større anerkendelse af de forskningsmiljøer, der er ansvarlige for at levere forskning og rådgivning til myndighederne. Disse forskningsmiljøer er også helt centrale for den grønne omstilling af samfundet,” udtaler Kurt Nielsen.

Ifølge Kurt Nielsen glæder han sig nu til at få meget mere tid til familie, venner og fritidsinteresser.

"Jeg vil fremover fortsat deltage i noget bestyrelsesarbejde, men det bliver skønt at have bedre tid til mine personlige interesser”, siger Kurt Nielsen.

Technical Sciences håber på at kunne ansætte Kurt Nielsens efterfølger senest den 1. februar 2023.  Afskedsreception for Kurt Nielsen afholdes den 26. september kl. 14-15.30 i Fysisk Kantine.

Tilmelding til receptionen kan ske her >>