Kvalitetsledelsessystemet på myndighedsområdet forenklet efter revision

Det er et løbende arbejde at holde det omfattende kvalitetsledelsessystem, der sikrer den høje kvalitet i Techs rådgivningsopgaver, i topform. En ny revision er netop implementeret med bl.a. lettilgængelige sammenfatninger af alle de centrale procedurer.

Løbende tilbagemeldinger fra brugerne, sommerens eksterne audit og de interne audits er alle ting, der bruges til at udvikle på kvalitetsledelsessystemet for Techs rådgivning, så det hele tiden bliver mere solidt og samtidig lettere at arbejde med.

Med den seneste revision er der udarbejdet lettilgængelige sammenfatninger af alle de centrale procedurer. De såkaldte komprimerede procedurer gør det let at finde ud af, hvad man skal huske, når man løser rådgivningsopgaver. Desuden er der implementeret nogle mindre systemændringer – og så har ’rådgivning’ afløst det tidligere ’myndighedsrådgivning’ som begreb for det, vi leverer.

”Vedligeholdelsen af kvalitetsledelsessystemet, der sikrer armslængde, transparens og konsistens i vores rådgivning, er af afgørende vigtighed. Det er en løbende opgave, som alle vi, der arbejder med rådgivning af myndigheder og virksomheder, er fælles om. Derfor er det så værdifuldt, når kollegaer melder ind, hvor vi kan gøre tingene bedre, siger prodekan Ole Hertel og fortsætter:

”Jo lettere systemet er at bruge, jo bedre bliver det anvendt – og jo bedre vi er til at anvende systemet, jo lettere kan vi dokumentere den høje kvalitet af vores arbejde.”

Du kan som altid finde den gældende version af systemet og dets procedurer her. Husk, at der findes en pixi-version af kvalitetsledelsessystemet. Den finder du lige her.

Nye kvalitetsmål frem mod 2026

Som led i den løbende udvikling af systemet, definerer Techs myndighedsbetjeningsudvalg hvert år nye kvalitetsmål, der skal sikre endnu bedre kvalitet af vores rådgivning i den kommende periode. Kvalitetsmålet frem mod 2026 handler om at begrænse forsinkelserne i vores opgaveleveringer. Du kan læse mere om de nye kvalitetsmål her.

Hvis du har spørgsmål til kvalitetsledelsessystemet, så kontakt Tech kvalitetskoordinator Thomas Plesner på tpl@au.dk.