Ny organisering af forskningsstøtten på Tech

Fra 2024 kommer der ny organisering af forskningsstøtten på Aarhus Universitet. Technical Sciences vil derfor overtage supporten på en række fonde og programmer, som tidligere blev varetaget af AU Forskningsstøtteenheden på centralt niveau.

Fra 1. februar 2024 vil tre nye fundingkoordinatorer danne en ny enhed på fakultetsniveau: Tech Research Support.

Hvad har ændret sig?
Hvis du har brug for forskningsstøtte, er det vigtigt, du er bekendt med den nye struktur, der træder i kraft fra januar 2024, hvor forskningsstøtte opdeles på tre niveauer:

  • AU Forskningsstøtteenhed på centralt niveau
  • Tech Research Support på fakultetsniveau
  • Videnskabelige koordinatorer på institutniveau

AU Forskningsstøtteenheden vil fortsætte med at varetage EU-ansøgninger samt enkelte andre fonde.

Den nyligt etablerede Tech Research Support får ansvaret for overordnede forskningsstøtteopgaver, der har relevans på tværs af institutter. Dette dækker over forskningsstøtte på f.eks. større fonde som Novo Nordisk Foundation, Villum m.fl.

Enheden er ydermere tænkt som en hub på tværs af Technical Sciences, der kan koordinere forskningsstøtte med institutterne, så der ydes bedst mulig støtte til Techs forskere i deres akademiske bestræbelser og vigtige arbejde.

Videnskabelige koordinatorer på institutniveau vil fortsætte arbejdet med fagnær forskningsstøtte på lokalt niveau i anerkendelse af vigtigheden i lokal forankring af forsknings- og forskerstøtte. Der påtænkes en høj grad af koordinering med Tech Research Support, så Techs forskere har de bedst mulige forudsætninger for deres forskning såvel som karriereudvikling.

Hvem skal du kontakte?
For spørgsmål omkring forskningsstøtte skal du fra januar 2024 indledningsvist kontakte din lokale videnskabelige koordinator. Der vil blive udsendt yderligere information i de kommende måneder i takt med, at de tre nye medarbejdere på Tech Research Support påbegynder deres arbejde.

For yderligere information
Tech Research Support vil lancere en hjemmeside i starten af februar 2024. Den vil indeholde information om Tech Research Supports service og supportydelser, programmer og fonde, events, workshops samt anden information vedrørende forskningsstøtte.