Nye regler for tidsregistrering på projekter træder i kraft fra det nye år

Universitetsledelsen har besluttet, at vi på AU fra årsskiftet ikke længere skal registrere projekttid, medmindre der er et krav om det fra eksterne bevillingsgivere.

Universitetsledelsen har i august besluttet fælles principper for projekttidsregistrering på AU. Det betyder, at du fra årsskiftet Ikke længere kan registrere projekttid, medmindre det er et krav fra en ekstern bevillingsgiver. ProMark lukker for 2022-registrering d. 5. januar kl. 12.00 efter lang og tro tjeneste, og fra den 25. januar anvendes et modul til projekttidshåndtering i det nye system mitHR.

I overgangsperioden 5.-25. januar har Projekt Controller adgang til at foretage omposteringer på 2022-registreringer i Promark.

Tidsregistrering på projekter flytter til mitHR

Arbejder du på projekter, hvor der er krav om tidsregistrering, skal du fremover gøre det i mitHR i modulet ProjektTid.  Hvis du har brug for hjælp, kan institutsekretærer med supportadgang til systemet hjælpe dig i gang. Det kommer til at foregå på en månedstimeseddel, som skal afsluttes og afsendes inden den månedlige bogføring.

Hvordan skal og kan man registrere sin arbejdstid efter 1. januar

Medarbejdere, som er omfattet af Cirkulære om statens arbejdstidsaftale, skal fortsætte med at registrere arbejdstiden i de sædvanlige Excel-ark. Dette gælder f.eks. håndværkere, jordbrugsteknologer, laboranter og medarbejdere under 3F Industri.

Andre medarbejdere, der har behov for at registrere arbejdstid, henvises til AU’s hjemmeside, hvor du kan finde et Excel-ark, som du kan benytte.

Medarbejdere, som er omfattet af flekstidsaftaler (f.eks. TAP og AC TAP), får nærmere besked fra deres nærmest leder. Læs mere her >>

Næste skridt

De enkelte institutter, centre og afdelinger går nu i gang med at afklare og beskrive de fremtidige processer omkring arbejdstidsregistrering.

Imens arbejder vi videre med planlægning af uddannelse sammen med mitHR-systemet. Når der er udarbejdes introvideoer, vejledninger og FAQ, lægges disse løbende ind her >>

Sammen med de udpegede koordinatorer fra de enkelte institutter vil vi sørge for, at relevant information kommer ud at leve.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at tage fat i:

Mette Vigen på mette.vigen@au.dk vedr. ProjektTid og systemet

Astrid Egerod Leth på  ael@au.dk vedr. projektet og planlagt implementering