Nyt website gør dig skarp på reglerne for brug af GAI i eksamener på Tech

På Aarhus Universitet må de studerende nu bruge Copilot, ChatGPT og andre former for generativ AI (GAI) i bachelorprojekter, specialer og i afsluttende EVU-eksamener. På Techs ingeniøruddannelser har man udvidet listen over projekter, hvor GAI nu er tilladt. Det kan du som underviser læse mere om på Techs nyoprettede website om brug af GAI i eksamener.

Foto: Lars Kruse

ChatGPT, Dall-E2, Copilot og andre former for generativ AI (GAI) er kommet for at blive. Også på Aarhus Universitet, hvor det i februar blev meldt ud, at de studerende fremover må bruge GAI til bachelorprojekter, specialer eller afsluttende EVU-eksamener.

På ingeniøruddannelserne er Tech imidlertid gået skridtet videre. Her må de studerende nemlig også bruge GAI i semesterprojekter, R&D-projekter, R&P-projekter og desuden i nogle af projektkurserne på bacheloruddannelserne. Der kan derudover være enkelte kurser, hvor brugen af GAI allerede er tilladt i kursusbeskrivelsen.

Studerende, der er tilmeldt et projekt, hvor de må bruge GAI, har fået tilsendt de nye regler på mail, ligesom informationerne kan findes på studieportalerne.

Er du underviser på Tech, og vil du være helt skarp på, hvornår og hvordan de studerende må bruge GAI i deres eksamener? Så gå ind på det nye website og læs mere >>

Når de studerende benytter sig af GAI i eksamen, skal de sørge for at deklarere det, ligesom fx GAI-genereret tekst skal angives som citat efter de gængse regler for kildeangivelse. Samtidig er det vigtigt, at de studerende reflekterer over deres brug af GAI.

På den nye hjemmeside kan du finde en række gode råd om GAI til dig, der er vejleder, ligesom du kan finde den deklaration, som de studerende skal vedlægge deres opgave ved brug af GAI.