Orientering fra Tech vedr. AU´s institutionsplan

Som I allerede er gjort bekendt med, er det blevet pålagt Tech at komme med sit indspil til AU´s udkast til institutionsplan som led i regeringens politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark".

Dekan Eskild Holm Nielsen (AU Foto)

Universitetsledelsen på AU har lavet et udkast til en institutionsplan, der nu kommer til kommentering i FSU, Akademisk Råd, Fakultetsledelsen og vores studenterforening. Efter kommenteringsrunden, der har deadline den 3. december, bliver udkast og kommentarer forelagt AU’s bestyrelse.

Det endelige forslag sendes til Uddannelses –og Forskningsministeriet senest til årsskiftet. Den endelige politiske beslutning om hvad der skal ske forventes at blive truffet i foråret 2022. 

 Først herefter kender vi udgangspunktet for den nærmere proces og tidsplan for, hvornår vi forventer at gennemføre beslutningerne på Tech. Dette bliver forventeligt først fra 2026 og frem.

Techs indspil har to hovedområder. Flere uddannelser til Campus Foulum og en opbremsning i optaget på ingeniørområdet.

Hovedindspillet til institutionsplanen handler om at skabe et stærkt, moderne uddannelsescampus i Foulum, som skal omfatte veterinærmedicin og Animal Science. På sigt medfører det også at flytte agrobiologi til Foulum indenfor en forventelig tidshorisont på 4-6 år.

Techs fire ingeniørinstitutter berøres ikke direkte af udflytning eller reduktion. Indirekte vil institutterne dog blive berørt, da regeringsudspillet betyder at vækst i rekruttering af ingeniørstuderende foreløbigt ikke er muligt. En fastholdelse af optaget af ingeniørstuderende udfordrer derfor vores muligheder for at imødekomme det stadig stigende behov for dimittender fra de tekniske uddannelser.

Jeg håber, at der vil blive udvist accept og forståelse for, at Tech er blevet pålagt en opgave, som vi er tilgået på bedste mulige måde indenfor de rammer, der er blevet os givet.

Tech er meget optaget af, at sikre åbenhed og gennemsigtighed og vil derfor løbende orientere om processen undervejs.

Læs i øvrigt mere om AU´s institutionsplan her.

Eskild Holm Nielsen

Dekan / Dean, TECH