Spark nye idéer i gang!

Det internationale mentor-program, SPARK, har netop åbnet for nye ansøgninger til deres tilbud om støtte i den tidlige fase af nye idéer til samarbejde og innovation mellem universitet og erhverv inden for life science. Deadline er i begyndelsen af oktober.

Her på illustrationen ses en kort præsentation af SPARK Danmarks muligheder. Læs mere på hjemmesiden for SPARK Danmark. (Ill: SPARK)

SPARK Danmark er en del af et internationalt samarbejde, hvori i alt fem danske universiteter - hvor Aarhus Universitet er med - og en række kommercielle aktører, har til formål at støtte nye projekters opstart inden for life-science områderne.

Udgangspunktet er at yde bistand under etablering og med formidle kontakt mellem viden og virksomhed, samt understøtte yderligere forskning og udvikling af nye idéer til kommercialisering af nye projekter.

Der er nu mulighed for at ansøge om at komme med i netværket og få gavn af de mange tilbud, der findes i netværket: det være sig for eksempel adgang til løbende uddannelsesarrangementer, specielt planlagte mentor-ordninger og større netværksarrangementer i SPARK Danmark og SPARK Nordic.

Ansøgningsfristen er d. 7 oktober 2022.

Læs mere om muligheden på hjemmesiden for Spark Danmark