Status på de økonomiske tilpasninger på Tech

De berørte institutter ved Tech orienterede den 26. april medarbejderne om det resterende sparekrav og hvor mange stillinger der skal nedlægges efter de iværksatte afværgeforanstaltninger.

Billede åbner i større version
Udleveringen af partshøringsbreve finder sted den 17. maj.

Der blev på de berørte institutter afholdt ekstraordinære LSU-møder den 23. april, hvor der er blevet orienteret om det tilbageværende sparekrav og det endelige antal stillingsnedlæggelser fordelt på fratrædelsesaftaler og forventede påtænkte afskedigelser.

Udleveringen af partshøringsbreve finder sted den 17. maj. De berørte medarbejdere vil blive kontaktet af deres institutleder og få udleveret et partshøringsbrev. Alle medarbejdere på instituttet vil efterfølgende blive orienteret om, at de berørte medarbejdere har fået besked.

Efter partshøringsperioden vil de berørte medarbejdere modtage afskedigelsesbrev i e-boks i uge 25. Der vil herefter tilbydes outplacement-forløb for afskedigede medarbejdere. Medarbejderne på institutterne vil blive orienteret om det endelige antal nedlagte stillinger.

I tiden efter de påtænkte afskedigelser er foretaget, vil der være fokus på at skabe tryghed og ro for de tilbageværende medarbejdere. De samlede planlagte besparelser effektueres i løbet af 2021, med det formål at skabe økonomisk balance i 2022.

Læs mere om processen for de økonomiske tilpasninger på hjemmesiden