Fakultetsledelsen på Technical Sciences

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets ti største enheder samt den administrative ledelse. Fakultetsledelsen træffer beslutninger om de overordnede linjer for fakultetet.


Prodekan for uddannelse

Prodekan for forskning

Institut for Agroøkologi

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Institut for Fødevarer

Institut for Bio-og Kemiteknologi

Institut for Mekanik og Produktion

DCA - National Center for Fødevarer og Jordbrug

Prodekan for myndighedsbetjening

Administrationscenter Nat-Tech

Institut for Ecoscience

Institut for Miljøvidenskab

Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Institut for Elektro- og Computerteknologi

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Sekretariatsleder

Mie Lundgaard

Chefrådgiver/Sekretariatsleder