Fakultetssekretariatet på Technical Sciences

Vores opgaveområder omfatter ledelsesbetjening og rådgivning af dekanen og prodekanerne indenfor forskning og talent, samarbejdet med eksterne parter, myndighedsbetjening og uddannelse.

Kommunikationsteamet understøtter dekanatet i pressehenvendelser, den strategiske kommunikation og ledelseskommunikation, samt institutterne i forhold til rekruttering og forskningsformidling.

Sekretariatet har desuden koordinering af START og AU Viborg.

I er meget velkomne til at tage fat i os - vores kontaktoplysninger fremgår nedenfor.


Sekretariatschef og chefrådgiver

 • Ledelse af sekretariatet
 • Chefrådgiver for dekanen

Medarbejdere i sekretariatet

Eksterne relationer og dekansekretariat

Chefsekretær for dekanen

 • Dekanatmøder (sekretariat)
 • Ledelsesbetjening af dekanen

Rådgiver for dekanen

 • Ledelsesbetjening af dekanen
 • Fakultetsledelsesmøder (sekretariat)
 • Advisory Board (sekretariat)
 • Folkemødet
 • AU strategi
 • Tech strategi

Projektleder og rådgiver


Else Thordahl Meyer

@
T +45 2212 1073

Juridisk rådgiver

 • Juridisk rådgiver for dekanatet
 • FSU i samarbejde med HR (sekretær)
 • Fakultetets GDPR-koordinator

Rådgiver

 • AU Viborg

Seniorforsker

 • Arbejdsmiljø

Uddannelse

Danny Damsgaard

@
T +45 20710888

Rådgiver

 • Ingeniørboard (sekretariat)
 • Katrinebjerg
 • Barselsvikar uddannelsesrådgiver

Rådgiver for prodekan for uddannelse

 • Uddannelse og rekruttering AU Viborg
 • Barselsvikar uddannelsesrådgiver

Marie Oue Hansen

@
T +45 9350 8130

Rådgiver for prodekan for uddannelse

 • Uddannelsesrådgiver
 • Tech Uddannelsesforum (sekretariat)
 • Styregruppen for Fastholdelse, Tech (sekretariat)

Kommunikation

Heidi Søndergaard

@
T +45 4189 3301

Arbejdsområder

 • Rekrutteringsmateriale og -kampagner (ingeniør)
 • Web layout og support (ingeniør)
 • Grafik, layout og tryk (ingeniør)
 • Medlem af Studieguideredaktionen for bachelor og kandidat
 • Medlem af Studerende.au.dk-redaktionen
 • Medlem af AU Marketing-erfagruppe
 • Medlem af AU Webkoordinationsgruppe

Arbejdsområder:

 • AU Viborg kommunikation ift. rekruttering af studerende
 • AU Viborg intern kommunikation
 • Tech.au.dk og tech.medarbejdere.au.dk
 • Tech LinkedIn
 • Medlem af IKOO – AU netværk for intern kommunikation

Arbejdsområder:

 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Rådgivning

Jesper Bruun

@
T +45 4240 4140

Arbejdsområder:

 • Pressekontakt TECH
 • AU Engineering Kommunikation
 • Rådgivning
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering
 • Medlem af National Rekruttering gruppen
 • Medlem af Tech Erhvervsudvalg
 • Medlem af AU Tværgående Presse Gruppe

Kim Harel

@
T +45 4189 3302

Arbejdsområder:

 • Pressekontakt TECH
 • AU Engineering Kommunikation
 • Rådgivning
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering
 • Medlem af Engineer the Future

Mette Agerup

@

Pt. ikke tilstede

Arbejdsområder:


Forskning og myndighedsbetjening

Sekretær

 • Ledelsesbetjening af sekretariatschefen
 • Fakultetsledelsesmøder (Sekretariatet)
 • Mødeplanlægning
 • Rejseplanlægning
 • Diverse administrative opgaver

Ida Marie Gerdes

@
T +45 3036 0665

Rådgiver på talentområdet

 • Akademisk Råd (sekretariat)
 • Ligestillingsudvalg (sekretariat)
 • Forskningsetisk komite (sekretariat)
 • Fr. Chr. Frantsen (sekretariat)
 • Indstillinger, udpegninger og priser (interne og eksterne)
 • AU Valgfaglig kontaktperson (VFK)

Administrativ koordinator for START

 • Intern og national koordinator for Centre for Sustainable Agrifood Systems – START


Rådgiver for prodekan for forskning og talent

 • Tech Forskningsudvalg (sekretariat)
 • Netværk for videnskabelige koordinatorer (sekretariat)

Thomas Plesner

@
T +45 2297 2351

Rådgiver for prodekan for myndighedsområdet

 • Kvalitetskoordinator for Tech
 • Tech Myndighedsbetjeningsudvalg (sekretariat)
 • Aftalesekretariat, Ledelsesgruppen under Rammaftale med MIM/FVM
 • Kursusansvarlig, kursus om myndighedsrådgivning

TECH Research Support

Torben Juul Classen

@  tjc@au.dk
T +45 2060 6256

Funding koordinator


Karin Lykke

@  karin.lykke@au.dk
T +45 2253 1271

Funding koordinator


Kirstine Abild

@  abild@au.dk
T +45  2066 9581

Funding koordinator