Fakultetssekretariatet på Technical Sciences

Vores opgaveområder omfatter ledelsesbetjening og rådgivning af dekanen og prodekanerne indenfor forskning og talent, samarbejdet med eksterne parter, myndighedsbetjening og uddannelse.

Kommunikationsteamet understøtter dekanatet i pressehenvendelser, den strategiske kommunikation og ledelseskommunikation, samt institutterne i forhold til rekruttering og forskningsformidling.

Sekretariatet har desuden koordinering af START og AU Viborg.

I er meget velkomne til at tage fat i os - vores kontaktoplysninger fremgår nedenfor.


Sekretariatschef og chefrådgiver

 • Ledelse af sekretariatet
 • Chefrådgiver for dekanen

Medarbejdere i sekretariatet

Siden er under revidering

Sekretariat

Chefsekretær for dekanen

 • Dekanatmøder (sekretariat)
 • Ledelsesbetjening af dekanen

Fuldmægtig

 • Ad hoc ledelsesbetjening

Rådgiver for dekanen

 • Ledelsesbetjening af dekanen
 • Fakultetsledelsesmøder (sekretariat)
 • Advisory Board (sekretariat)
 • Folkemødet
 • AU strategi
 • Tech strategi

Else Thordahl Meyer

@
T +45 2212 1073

Juridisk rådgiver

 • Juridisk rådgiver for dekanatet
 • FSU i samarbejde med HR (sekretær)
 • Fakultetets GDPR-koordinator

Jesper Bredmose Simonsen

@ jesper.bredmose@au.dk
T +45 9350 9006                                 

Rådgiver

 • AU Viborg

Chefkonsulent for Nat og Tech

 • Arbejdsmiljø
 • FAMU
 • Erhvervssamarbejde og kommunesamarbejde.
 • Erhvervsudvalg (sekretariat)

Thomas Plesner

@
T +45 2297 2351

Rådgiver for prodekan for myndighedsområdet

 • Kvalitetskoordinator for Tech
 • Tech Myndighedsbetjeningsudvalg (sekretariat)
 • Aftalesekretariat, Ledelsesgruppen under Rammaftale med MIM/FVM
 • Kursusansvarlig, kursus om myndighedsrådgivning

Uddannelse

Projektleder og rådgiver

 • Understøtter på uddannelsesområdet og AU Viborg

Danny Damsgaard

@
T +45 20710888

Rådgiver

 • Ingeniørboard (sekretariat)
 • Katrinebjerg
 • Barselsvikar uddannelsesrådgiver

Rådgiver for prodekan for uddannelse

 • Uddannelse og rekruttering AU Viborg
 • Barselsvikar uddannelsesrådgiver

Marie Oue Hansen

@
T +45 9350 8130

Rådgiver for prodekan for uddannelse
(barsel pr. 21.02.2023)

 • Uddannelsesrådgiver
 • Tech Uddannelsesforum (sekretariat)
 • Styregruppen for Fastholdelse, Tech (sekretariat)

Kommunikation

Heidi Søndergaard

@
T +45 4189 3301

Kommunikationspartner

 • AU Engineering kommunikation
 • Studenterrekruttering
 • Web layout og support
 • Grafik, layout og tryk
 • Studieguideredaktionen for bachelor og kandidat
 • Studerende.au.dk-redaktionen
 • Marketing-erfagruppe

Jesper Bruun

@
T +45 4240 4140

Specialkonsulent

 • AU Engineering Kommunikation, presse og ekstern kommunikation, rådgivning
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering
 • Møder: National Rekruttering, Tech Erhvervsudvalg, AU Tværgående Presse Gruppe

Kim Harel

@
T +45 4189 3302

Chefkonsulent

 • AU Engineering Kommunikation
 • Rådgivning
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering

Kommunikationsrådgiver

 • AU Viborg kommunikation ift. rekruttering af studerende
 • AU Viborg intern kommunikation
 • Tech.dk (indhold)
 • Tech LinkedIn
 • Public Affairs
 • Medlem af IKOO – AU netværk for intern kommunikation

Mette Agerup

@
T +45 4026 0514

Kommunikationsrådgiver for dekanen

 • Strategisk rådgivning (presse og kommunikation)
 • Pressekontakt og pressehåndtering for dekanen/dekanatet
 • Ekstern kommunikation AU Viborg

Studentermedhjælper

 • Indhold til nuværende studerende på sociale medier

Forskning og talent

Ida Marie Gerdes

@
T +45 3036 0665

Rådgiver på talentområdet

 • Akademisk Råd (sekretariat)
 • Ligestillingsudvalg (sekretariat)
 • Forskningsetisk komite (sekretariat)
 • Fr. Chr. Frantsen (sekretariat)
 • Indstillinger, udpegninger og priser (interne og eksterne)
 • AU Valgfaglig kontaktperson (VFK)

Administrativ koordinator for START

 • Intern og national koordinator for Centre for Sustainable Agrifood Systems – START

Rådgiver for prodekan for forskning og talent

 • Tech Forskningsudvalg (sekretariat)
 • Netværk for videnskabelige koordinatorer (sekretariat)