Fakultetssekretariatet på Technical Sciences

Tech Fakultetssekretariatet understøtter fakultetet med:  

 • Ledelsesbetjening af fakultetsledelsen og rådgivning af dekanatet indenfor forskning, talent- og karriereudvikling, samarbejdet med eksterne parter, myndighedsbetjening og uddannelse, juridisk rådgivning.
 • Projektledelse af AU Viborg, Start og Water KIC
 • Understøttelse af dekanatet og fakultetsledelsen i pressehenvendelser, den strategiske kommunikation og ledelseskommunikation, samt institutterne i forhold til rekruttering og forskningsformidling
 • Tech Research Support koordinerer og understøtter forskningsstøtten til institutterne på Tech

I er meget velkomne til at tage fat i os - vores kontaktoplysninger findes nedenfor. Listen opdateres løbende.

Ledelse


Mie Lundgaard

 • Sekretariatschef
 • Chefrådgiver

mie.lundgaard@au.dk

Telefon: 28 99 60 30


Bodil Løck Møller

 • Souschef
 • Daglig personaleledelse

blm@au.dk

Telefon: 20 83 84 14


Niels Kjær Olsen

 • Leder af Tech Kommunikationsteam

niol@au.dk

Telefon: 2969 1291

Sekretærer


Jette Laursen

 • Chefsekretær for dekanen og dekanatet
 • Dekanatmøder (sekretariat)

Telefon: 23 46 21 55


Connie Havmose

 • Sekretær for dekanatet
 • Fakultetsledelsesmøder (Sekretariat)
 • FSU (sekretariat)

connie.havmose@au.dk

Telefon: 93 50 90 58

Rådgivere


Marie Oue Hansen

 • Rådgivning uddannelse
 • Tech uddannelsesforum (sekretariat)
 • Styregruppen for Fastholdelse, tech (sekretariat)

moh@au.dk

Telefon: 93 50 81 30


Thomas Plesner

 • Rådgivning myndighedsområdet
 • Kvalitetskoordinator for Tech
 • Tech Myndighedsbetjenings-udvalg (sekretariat)
 • Aftalesekretariat, Ledelsesgruppen under Rammeaftale med MIM/FVM
 • Kursusansvarlig, kursus om myndighedsrådgivning

tpl@au.dk

Telefon: 22 97 23 51


Ida Marie Gerdes

 • Rådgivning talent- og karriereudvikling
 • Akademisk Råd (sekretariat)
 • Ligestillingsudvalg (sekretariat)
 • Forskningsetisk komite (sekretariat)
 • Fr. Chr. Frantsen (sekretariat)
 • Indstillinger, udpegninger og priser (interne og eksterne)
 • AU Valgfaglig kontaktperson (VFK)

img@au.dk

Telefon: 30 36 06 65


Stine Wendelboe Bjorholm

 • Rådgiver forskningsområdet
 • Tech Forskningsudvalg (sekretariat)
 • Netværk for videnskabelige koordinatorer (sekretariat)

bjorholm@au.dk

Telefon: 93 50 90 03


Casper Hansen Borchmann

 • Rådgiver erhvervsområdet
 • Erhvervsudvalg (sekretariat)
 • Samarbejde med virksomheder
 • Samarbejde med kommuner

casperborchmann@au.dk

Telefon: 93 50 85 71


Bo Bukh Linneberg

 • Rådgiver for dekanen
 • Fakultetsledelsesmøder (sekretariat)
 • Advisory Board (sekretariat)
 • Folkemødet
 • AU strategi
 • Tech strategi

bblinn@au.dk

Telefon: 61 96 71 37

Kommunikation


Jannie True Hansen

 • AU Viborg kommunikation
 • Tech.au.dk og tech.medarbejdere.au.dk
 • Tech LinkedIn

jth@au.dk

Telefon: 93 52 27 89


Kim Harel

 • Pressekontakt TECH
 • AU Engineering
 • Medlem af Engineer the Future

kimh@au.dk

Telefon 41 89 33 02


Jesper Bruun

 • Pressekontakt TECH
 • AU Engineering
 • Medlem af National Rekruttering gruppen
 • Medlem af Tech Erhvervsudvalg
 • Medlem af AU Tværgående Presse Gruppe

bruun@au.dk

Telefon: 42 40 41 40


Jeppe Kyhne Knudsen

 • Forskningsformidling
 • Presse og ekstern kommunikation

jkk@au.dk

Telefon: 93 50 81 48


Heidi Søndergaard

 • AU Engineering
 • Web layout og support
 • Grafik, layout og tryk
 • Medlem af Studieguideredaktionen for bachelor og kandidat
 • Medlem af Studerende.au.dk-redaktionen
 • Medlem af AU Marketing-erfagruppe
 • Medlem af AU Webkoordinationsgruppe

hs@au.dk

Telefon: 41 89 33 01

Strategiske projekter


Jesper Bredmose

 • Projektledelse af AU Viborg
 • Living labs

Jesper.bredmose@au.dk

Telefon: 93 50 90 06


Mathilde Andersen

 • Uddannelse og rekruttering
 • AU Viborg

m.andersen@au.dk

Telefon: 42 66 24 71


Kristine Howe

 • Intern og national koordinator for Centre for Sustainable Agrifood Systems – START
 • AU/WUR samarbejde

kjer@au.dk

Telefon: 40 17 97 39


Signe H. Pedersen

 • Water KIC

signe.hp@au.dk

Telefon: 20 77 21 27


Danny Damsgaard

 • Ingeniørboard (sekretariat)
 • Katrinebjerg / Campus 2.0
 • Klimahandleplan

dd@au.dk

Telefon: 20 71 08 88

Tech Research Support


Torben Juul Classen

 • Faglig koordinator

tjc@au.dk

Telefon: 20 60 62 56


Kirstine Abild

 • Funding koordinator

abild@au.dk

Telefon: 20 66 95 81


Karin Lykke

 • Funding koordinator

karin.lykke@au.dk

Telefon: 22 53 12 71

Juridisk rådgivning


Else Thordahl Meyer

 • Diverse juridiske opgaver for dekanatet
 • Rådgivningsopgaver for fakultetets institutter og centre

etm@au.dk

Telefon: 22 12 10 73


Klara Viola Jørgensen

 • Diverse juridiske rådgivningsopgaver for institutter og centre

Kljo@au.dk

Telefon: 20 64 68 86


Rasmus Thisted

 • Diverse juridiske rådgivningsopgaver for Nat og Tech

Telefon: 20 77 34 53