Studieledere på Technical Sciences

Studielederne forestår i samarbejde med studienævnene den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne ved Faculty of Technical Sciences.


Studieleder for ingeniøruddannelserne


Studieleder for Plante-og Fødevarevidenskab, Plantevidenskab samt Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Studieleder for Agrobiologi


Studieleder for Dyrevidenskab og Veterinærmedicin