Intern information og nyheder

Techs strategiproces er bygget om omkring følgende tre spor: Ledelsesudvikling i fakultetsledelsen, Fokusgrupper om strategisk temaer og Administrativt samarbejde, koordinering og prioritering

16.11.2020 |

Strategiproces for Tech skudt i gang

Faculty of Technical Sciences har snart et år på bagen, og efter en rundtur hos alle fakultetets institutter, har dekan Eskild Holm Nielsen sammen med dekanatet igangsat en strategiproces. Det vil foregå i en tresporet proces, hvor der blandt andet indgår fokusgrupper om de vigtigste strategisk prioriterede temaer.

De konstituerede institutledere og viceinstitutledere er nu på plads og klar til at sikre, at de nye institutter kommer godt fra start. Foto: AU Foto

11.11.2020 |

Nye ingeniørinstitutter: Nu er konstituerede ledere på plads

Når de fire nye ingeniørinstitutter åbner 1. januar 2021 bliver det med en overgangsledelse indtil ansættelsesprocessen for de nye institutledere er afsluttet. De konstituerede institutledere og viceinstitutledere er nu på plads og klartil at sikre, at de nye institutter kommer godt fra start.

Billedet viser antal kvæg pr. hektar i Danmark i henholdsvis 1898 og i 2018. Data viser, at vi over ca. 100 år har flyttet kvægbruget fra de frugtbare jorde mod øst til de sandede – og billigere - jorde mod vest. GIS-data som disse bruges f.eks. i AU-projektet ProvenanceDK, der skal forstå og fremme lokale fødevarer.

05.11.2020 |

Unik fælles geografisk datasamling er nu tilgængelig for forskere og studerende

Alle forskere og studerende har adgang til AU’s nye, fælles geografiske datasamling. Samlingen kan bruges til alt fra kræftforskning til kortlægning af fortidsminder og er enestående i den danske universitetsverden.

Foto: Pixabay

03.11.2020 |

Hjælp til virtuelle møder og konferencer

COVID-19-situationen fordrer nytænkning og andre krav til tidligere praksis og vaner – herunder blandt andet, hvordan vi afvikler virtuelle ’møder’. Ny hjemmeside hjælper dig i gang.