Intern information og nyheder

Nu kan du løbende se de seneste tal for smitte med COVID-19 blandt studerende og medarbejdere på Technical Sciences. (Grafik: Colourbox)

20.10.2020 |

Se smittestatus på fakultetet

Nu kan du løbende se de seneste tal for smitte med COVID-19 blandt studerende og medarbejdere på Technical Sciences.

Eskild Holm Nielsen, dekan for Faculty of Technical Sciences (Foto: Melissa Yildirim, AU)

09.10.2020 |

AU’s bestyrelse vedtager ny organisering af ingeniørområdet

På bestyrelsesmødet 8. oktober gav AU’s bestyrelse grønt lys til etableringen af fire nye ingeniørinstitutter på universitetet. Den nye organisering har til formål at samle fagmiljøerne på tværs af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab. De nye institutter åbnes 1. januar 2021.

06.10.2020 |

Stil op til AU-valget

Det er snart tid til at stille op som kandidat og stemme til universitetsvalget. I år skal der vælges medlemmer til studienævn, ph.d.-udvalg og studenterrepræsentanter til bestyrelsen. Studerende og ph.d.-studerende skal også vælges til Akademisk Råd, mens valg af VIP og TAP til Akademisk Råd udskydes til foråret 2021.

Person pudser næse. Foto: Colourbox

01.10.2020 |

Smitteberedskab på Nat og Tech - guide til medarbejdere

Hvad skal du gøre, hvis en studerende er smittet med COVID-19, eller hvis du selv har mistanke om at være smittet? Denne overskuelige guide giver dig overblik over procedurer og ansvarsfordeling i det lokale smitteberedskab.