Dekanens julehilsen 2022

Dekan Eskild Holm Nielsen ønsker alle medarbejdere og studerende ved Tech en rigtig god jul og gør status på 2022 inden årsskiftet. Et år, der har været præget af energibesparelser og travlhed. Men også et år, hvor Tech samlet set har nået et eksternt hjemtag på over 1 mia. kr.

Foto: Melissa B. K. Yildirim

Kære medarbejdere

Juleferien nærmer sig med hastige skridt. Det giver anledning til at se tilbage på et år, som ikke blot har været præget af travlhed, men også af nye, spændende muligheder for os alle.

Jeg er utrolig stolt over at stå i spidsen for et fakultet:

  • der stormer frem på eksternt hjemtag. I 2021 nåede vi samlet over 1 mia. kr., og det er en utrolig flot indsats, som vi alle kan være stolte af. Det er en konsekvens af, at vi leverer forskning fra allerhøjeste hylde, og at vi arbejder missionsdrevet. I 2022 har vi haft stor succes med at hente midler fra Horizon Europe, blandt andet har vi fået en lang række projekter, hvor Tech-forskere er koordinatorer. 
  • der igen i år har optaget mere end 1200 nye studerende og dermed har ca. 4000 studerende. Vores studerende er det tydeligste aftryk, vi sætter på samfundet.
  • der leverer myndighedsbetjening på et utrolig højt niveau.

2022 har også været et år, hvor økonomien på Aarhus Universitet har været under pres som følge af høje energipriser, nedgang i aktivitet på uddannelsesområdet og tab på finansielle poster. Alle fakulteter får et presset budget i de kommende år, og det betyder, at der bliver behov for skarp prioritering og økonomistyring i 2023-24, hvor vi, trods vores vækst, heller ikke på Tech kan se os fri.

Stigningen i energiudgifter gav os alle en disruption i vores hverdag. Vi blev nødt til at se på vaner og adfærd. Jeg er meget imponeret over jeres store engagement og forandringsvilje i forhold til at nedbringe vores samlede energiudgifter. Helt konkret har det for eksempel kunnet mærkes rundt om på kontorerne. Med regeringens anbefaling om, at temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger, har det været koldere end normalt at gå på arbejde.

Målet er naturligvis, at vi sparer på energiforbruget så meget som muligt samtidig med, at vi ikke går på kompromis med sikkerheden, arbejdsmiljøet og komforten for jer som medarbejdere. Energibesparelserne spiller en stor rolle i, at vi samlet set kom igennem med et fornuftigt resultat for vores ør3. Der skal derfor lyde en stor tak til både medarbejdere, bygningsafdelingen og til fakultetsledelsen for at bakke op og bidrage til, at vi i fællesskab finder de nødvendige besparelser.

Etableringen af AU Viborg er i fuld gang, og der er allerede stor interesse og store forventninger til vores nye uddannelser og vores kommende studerende i Foulum. Der bliver samarbejdet på højtryk inden for områder som bl.a. byggeri, uddannelse, forskning og studiemiljø, så vi er klar til at tage imod de første studerende i 2024.

 Jeg glæder mig meget til at se vores ny campus for alvor tage form i det kommende år. For at sikre en løbende kommunikation om udviklingen af AU Viborg, er der lavet en intern hjemmeside, hvor man kan holde sig opdateret om proces og fremdrift for arbejdet med vores nye, grønne campus.

I 2023 ser jeg desuden frem til at fortsætte vores satsning på ingeniørområdet frem mod 2026. Vi arbejder fortsat med at samle vores miljøer på Katrinebjerg, som en attraktiv ramme for vores   faglige fællesskaber, så vi kan imødekomme fremtidens efterspørgsel på ingeniører i fremtiden.

Myndighedsområdet er desuden et meget væsentligt og særdeles velfungerende område i Tech. Selvom basisbevillingen i mange år har været under pres, så leverer medarbejderne hver dag forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet. Det skal vi blive ved med. I 2023 skal vi fortsætte med at gøre alt det, vi er bedst til. Myndighedsbetjening, uddannelse og forskning fra øverste hylde. Og så skal vi have fokus på at få de eksterne midler omsat til fremragende forskning.

Jeg vil i anledning af den forestående juleferie gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår – og en rigtig god og velfortjent ferie!